Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Vandaag is verleden tijd

Dat is de titel van de presentatie van akkerbouw vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra. Tijdens de sectoravond te Lelystad in de goedgevulde zaal aan de Meeuwenweg refereerde hij aan de snelheid waarmee zaken elkaar soms opvolgen, terwijl op andere dossiers er nauwelijks voortgang schijnt te zijn. In dat opzicht zijn de lang in het vooruitzicht gestelde equivalente maatregelen een typerend voorbeeld.

afbeelding van Jeroen Kloos

Ontgroening Oldambt

De akkerbouw op de zware klei in het Oldambt staat model als een van de traditioneel groenste praktijken van de professionele landbouw. Graan is bij ver de meest dominante teelt in het gebied en na de oogst wordt het land snel weer klaargemaakt en opnieuw ingezaaid voor het komende seizoen. Bij ver het grootste deel van de akkerbouw in het Oldambt is zo het hele jaar groen. Echter door de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU, dreigt die oude akkerbouwpraktijk te worden ontgroend.
 

afbeelding van Jeroen Kloos

Belastingplan 2016: EIA naar 58%

De Tweede Kamer heeft alle wetsvoorstellen aangenomen die behoren tot het pakket Belastingplan 2016 dat op Prinsjesdag werd gepubliceerd. Bij het wetsvoorstel Belastingplan 2016 werden nog enkele moties en amendementen aangenomen.

LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'

LTO pleit voor voortzetting van het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ en een krachtige stimulans voor monovergisting van dierlijke mest. Deze innovatieve vergistingstechniek biedt volop kansen en het mest snijdt aan twee kanten: meer duurzame energie en minder broeikasgassen. Daarom is LTO voor een vliegende start van monovergisting: financier tweehonderd installaties zodat de kosten fors omlaag kunnen worden gebracht en deze techniek concurrerend wordt.
 

Energiebesparing nu makkelijker met erkende maatregelenlijsten

Bedrijven en instellingen moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dat staat in het Activiteitenbesluit. Aan de hand van lijsten met erkende maatregelen is het gemakkelijker geworden om energie te besparen en geld te verdienen.

Dirk de Lugt nieuwe voorzitter van Brancheorganisatie Akkerbouw

Dirk de Lugt (1961) wordt de nieuwe voorzitter van Brancheorganisatie Akkerbouw. De Lugt volgt Bram Bierens op. De Lugt is akkerbouwer op Texel en tevens voorzitter van de Raad van Beheer van Cosun.
 
De benoeming is ingegaan per 1 november jl. De overdracht van het voorzitterschap had plaats tijdens de vergadering van het bestuur op 11 november 2015.
 

Akkerbouw verzoekt Minister van EZ om Verbindendverklaring

Op verzoek van de akkerbouwers die lid zijn van LTO en NAV is een aanvraag tot het verbindend verklaren van een akkerbouwbreed programma voor onderzoek en innovatie ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit hebben de leden van de erkende Brancheorganisaties voor Aardappelen en overige akkerbouwgewassen, voor Granen en voor Suiker vandaag besloten.
 

Voorlopige correctiebedragen 2016 bekend voor bestaande SDE beschikkingen

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de voorlopige correctiebedragen voor 2016 voor de SDE en SDE+ gepubliceerd.
Met de correctiebedragen bepaalt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de voorschotten die in 2016 maandelijks aan gerealiseerde projecten worden uitbetaald. Het gaat hier om projecten, in de periode 2008-2015, waarvoor SDE(+) subsidie is verleend.

14% minder aardappelen in EU

De Europese Unie zal dit jaar ruim 14 procent minder aardappelen produceren dan in 2014. Dat zegt het Duitse agrarische marktbureau AMI. Na de recordoogst van vorig jaar daalt de aardappeloogst in de 28 Europese lidstaten met 8,2 miljoen ton naar 52,3 miljoen ton aardappelen. Eerder had de North-Western European Potato Growers Foundation (NEPG) al laten weten dat de productie in Noordwest-Europa 13 procent lager zal liggen dit jaar.

10 EU lidstaten houden gekoppelde steun bietenteelt

Tien lidstaten van de Europese Unie hebben ervoor gekozen om gekoppelde steun te geven aan suikerbiettelers. Het gaat over een totaalbedrag van 176 miljoen euro en de steun per hectare varieert van 67 tot 600 euro per hectare. Gemiddeld genomen gaat het om een subsidie van 354 euro per hectare. Polen geeft met 80 miljoen euro de meeste steun. Het land vreest de concurrentie van de efficiënte suikerproducenten in Nederland, Duitsland en Frankrijk.
 

Pagina's