Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Global GAP draait na overleg nieuwe bemestingsregels terug

LTO Nederland is blij met de stap van Global GAP om de regels rond het gebruik van dierlijke mest niet verder aan te scherpen. Komend seizoen dreigde een aanscherping waardoor het gebruik van onbewerkte dierlijke mest in veel teelten vrijwel onmogelijk zou worden. Dierlijke mest is voor gewassen een voorname bron van mineralen en het gebruik is ook belangrijk uit oogpunt van duurzaamheid, biodiversiteit en organische stofgehalte van de bodem.

GLOBALG.A.P. Standard V5 Definieert Risico Beheersing voor organische mest van dierlijke oorsprong

Tijdens de herziening van de certificatie criteria voor de GLOBALG.AP Standaard voor Goede Agrarische Praktijken hebben de deelnemende producenten, retailers en bedrijven voor industriële verwerking in de afgelopen vijf jaar intensief gesproken over een mogelijk gevaar voor de gezondheid door de toepassing van onbehandelde organische mest van dierlijke oorsprong in de productie van groenten en fruit, evenals de toepassing ervan op teeltpercelen. Er is een proactieve beslissing genomen om de eisen in de geest van goede praktijken te verhogen.

Bodemacademie in oprichting

Emmeloord – Stichting Veldleeuwerik, LTO Nederland en het Louis Bolk Instituut beginnen samen een Bodemacademie. Dat meldt Henk Heinhuis, directeur van Stichting Veldleeuwerik. Op veel van de LTO-ledenvergaderingen van deze winter wordt door het Louis Bolk Instituut uitleg gegeven over dit gezamenlijke initiatief.

Samen sterk

Het was afgelopen donderdag 15 december de laatste sectoravond van Jaap Haanstra in Groningen als vakgroepvoorzitter. Tijdens de zeer goed bezochte bijeenkomst te Uithuizen werd door de aanwezigen daarbij stilgestaan. Een origineel Gronings gestookt product werd hem overhandigd en woorden van waardering werden uitgesproken. Het is lang en heel mooi geweest, maar aan alles komt een einde. Jaap Haanstra bedankte de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen gedurende al die jaren.

afbeelding van Jeroen Kloos

Aanpassen

Tijdens de goed bezochte akkerbouw sectoravond te Nieuw Vennep afgelopen donderdag 10 december ontwikkelde zich een diepgaande discussie over ondernemerschap. Vandaag is verledentijd is de titel van de inleiding van vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra en dat heeft alles te maken met snel achter elkaar veranderende omstandigheden. Een onderneming zal zich aan die turbulente omgeving moeten kunnen aanpassen om te ontwikkelen. Als dat niet gebeurt, is het niet verwonderlijk als het ondernemerschap uitdooft en het bedrijf na een aantal jaren niet meer bestaat.

afbeelding van Jeroen Kloos

Nieuwe subsidie zonneboilers en warmtepompen

Minister Kamp heeft de details van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) bekendgemaakt. Deze subsidie maakt het in 2016 voor particulieren mogelijk subsidie te krijgen voor zonneboilers en warmtepompen.
 
Consumenten kunnen vanaf 1 januari 2016 subsidie aanvragen voor zonneboilers en zonnecollectoren, warmtepompen, biomassaketels en andere kleinschalige warmteopties. Er is voor 2016 een budget van 70 miljoen euro.
 

Overheid buigt zich over verplichte bijdrage onderzoek

Om de kosten van haar Gezamenlijke programma Onderzoek en Innovatie over alle telers te kunnen verdelen, heeft de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw de overheid gevraagd om een verbindendverklaring. Hiermee zouden ook telers die niet via LTO of NAV bij de brancheorganisatie zijn aangesloten, verplicht kunnen worden om een bijdrage te betalen aan het gewasoverschrijdend onderzoek.

Moeder van de akkerbouw

Vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra opende tijdens de goed bezochte sectoravond te Vlagtwedde d.d. 8 december jl., traditiegetrouw zijn inleiding met een reflectie over de mondiale graanmarkt. Andermaal herhaalde hij zijn voorspelling dat we binnen vijf jaar een prijs van € 300 per ton gaan meemaken. Twee jaar geleden deed hij voor de eerste keer die voorspelling. De tijd staat niet stil en er zijn nog drie jaar te gaan om zijn profetie te kunnen beoordelen op waarde.

afbeelding van Jeroen Kloos

8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

In 2016 wordt opnieuw subsidie verstrekt voor de productie van duurzame energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. De eerste ronde is van 1 maart tot en met 31 maart 2016 en heeft een budget van 4 miljard euro. In totaal is 8 miljard beschikbaar.
 

Wijziging Activiteitenbesluit per 1 januari 2016.

Per 1 januari a.s. wordt het Activiteitenbesluit aangepast, o.a. zijn er enkele wijzigingen t.a.v. lozingen. Mogelijk voor jullie sectoren van toepassing. Onderstaande toelichting (en daarnaast uitgebreidere documentatie) is te vinden op: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/ontwikkelingen/#h781761ae-3f35-b5f7-69a6-430a18f5ad10
 
Wijzigingen rond lozen

Pagina's