Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Wisseling van de wacht

Velen waren dinsdagavond 2 februari te Emmeloord getuige van het afscheid van Jaap Haanstra als vakgroepvoorzitter LTO Akkerbouw. Het was een feest om de vele oude bekenden te ontmoeten en in veel opzichten leek het op een heuse akkerbouw reünie. Oud en nieuw gaan naadloos in elkaar over en Jaap Haanstra was er bijzonder mee ingenomen dat hij tijdens zijn afscheidsrede de gelegenheid had om zijn opvolger als landelijk voorzitter aan te kondigen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Van Wenum volgt Haanstra op als voorzitter van de LTO Vakgroep Akkerbouw

Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek is de nieuwe voorzitter van de landelijke vakgroep LTO Akkerbouw en daarmee tevens lid van de Federatieraad van LTO Nederland. Het federatiebestuur van LTO Nederland heeft hem vandaag benoemd voor de komende vier jaar. Van Wenum volgt met ingang van 3 februari 2016 Jaap Haanstra op, die bijna elf jaar leiding heeft gegeven aan de LTO-vakgroep en vandaag afscheid heeft genomen in Emmeloord.
   

Klantvriendelijkheid

Het begrip klantvriendelijkheid staat bij veel organisaties hoog in het vaandel. Met name als er producten of diensten aangeboden worden, zullen bedrijven er naar streven dat afnemers een tevreden gevoel aan de transactie overhouden. De vraag is of de overheid en diensten van die overheid daar ook mee bezig zijn. Tijdens de akkerbouw sectoravond te Arnhem van afgelopen dinsdag 26 januari 2016 leek eerder het tegenovergestelde het geval. Vanuit de aanwezigen werd er zelfs gesteld dat het lijkt dat beleidsmakers erop uit is om het voor telers expres ingewikkeld te maken.

afbeelding van Jeroen Kloos

Draagvlak houden

Donderdag 21 januari jl. was het de laatste keer dat Jaap Haanstra de vakgroep LTO Akkerbouw voorzat. Een moment om niet te vergeten, nadat hij in 2007 landelijk voorzitter werd en het stokje overnam van zijn voorganger Aike Maarsingh. Tijdens het diner na afloop werden herinneringen opgehaald en onder het genot van een glaasje rode wijn werd hij toegesproken door vakgroepvicevoorzitter Adri Bossers. Centraal in al die jaren stond de belangenbehartiging van, voor, en door akkerbouwers.

afbeelding van Jeroen Kloos

LTO van belang

Tijdens de goedbezochte sectoravond te Dirksland dinsdagavond 20 januari jl. informeerde scheidend vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra zijn gehoor over het belang van LTO. De Land- en Tuinbouworganisatie doet er toe in politiek Den Haag, als het gaat om werkbare kaders voor de sector. Vroeger bepaalde de politiek het inkomen van de primaire sector. Die tijd is voorbij. Inkomen wordt door ondernemers in de markt verdiend. LTO gaat niet meer naar Den Haag om op het Ministerie afspraken te maken over de graanprijs, zoals dat vroeger wel gebeurde.

afbeelding van Jeroen Kloos

Ondernemersklimaat

Gisteren werden cijfers over de agrarische export bekend gemaakt. Ons betrekkelijk klein land is opnieuw mondiaal de tweede agrarische exporteur gebleken. In 2015 steeg de export met 700 miljoen tot ruim 82 miljard euro. Een prestatie om trots op te zijn en van belang voor onze economie. Een sector waar ons land op kan bouwen, vertrouwen en zuinig op is. Dat blijkt aan de voorkant ook zo te zijn. Toch werd tijdens de goed bezochte sectoravond in het Friese St.

afbeelding van Jeroen Kloos

Slootjespringen

Een bezigheid die menigeen als jeugdherinnering heeft. Soms ging het mis, maar het bleef leuk om te proberen. Sloten zijn van oudsher onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse cultuurlandschap. Ze zijn niet alleen functioneel, maar bieden voor een groot aantal soorten planten en andere organismen een prachtige leefomgeving. Het is ook niet voor niets dat er wetgeving is om de kwaliteit van het water en talud van de sloot te beschermen. Het milieu van onze sloten wordt goed beschermd door wetgeving en gedragsbepalingen.

afbeelding van Jeroen Kloos

AgroVision lanceert CropVision

AgroVision komt op de markt met CropVision Basis, de nieuwe manier van teelt registeren. Volledig online en toekomstbestendig.
 

Global GAP draait na overleg nieuwe bemestingsregels terug

LTO Nederland is blij met de stap van Global GAP om de regels rond het gebruik van dierlijke mest niet verder aan te scherpen. Komend seizoen dreigde een aanscherping waardoor het gebruik van onbewerkte dierlijke mest in veel teelten vrijwel onmogelijk zou worden. Dierlijke mest is voor gewassen een voorname bron van mineralen en het gebruik is ook belangrijk uit oogpunt van duurzaamheid, biodiversiteit en organische stofgehalte van de bodem.

GLOBALG.A.P. Standard V5 Definieert Risico Beheersing voor organische mest van dierlijke oorsprong

Tijdens de herziening van de certificatie criteria voor de GLOBALG.AP Standaard voor Goede Agrarische Praktijken hebben de deelnemende producenten, retailers en bedrijven voor industriële verwerking in de afgelopen vijf jaar intensief gesproken over een mogelijk gevaar voor de gezondheid door de toepassing van onbehandelde organische mest van dierlijke oorsprong in de productie van groenten en fruit, evenals de toepassing ervan op teeltpercelen. Er is een proactieve beslissing genomen om de eisen in de geest van goede praktijken te verhogen.

Pagina's