Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Zwart-wit handelen

LTO heeft 6 februari jl. een oproep gedaan om exorbitante boetes, onrechtvaardige besluiten en bureaucratische halsstarrigheden te melden. Daar zijn inmiddels 45 concrete reacties op binnengekomen. Een niet gering aantal, maar wat nog meer indruk maakt, is dat er zaken bij zijn waarvan je jezelf afvraagt of dat de manier is waarop we met elkaar in ons Nederland willen omgaan. Wat te denken van het ‘vergeten aanvinken’ om nieuwe betalingsrechten aan te vragen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Akkerweb.nl, een belangrijke stap vooruit

vrijdag werd een nieuwe website onder de naam Akkerweb.nl gepresenteerd. al jarenlang is er informatie over een perceel vastgelegd in verschillende databases. denk daarbij aan grondonderzoeken of het bouwplan. Tijdens de teelt komen er data beschikbaar van satellieten drones of sensoren. Akkerweb is een platform dat het mogelijk maakt die data te integreren en er kennis van te maken zodat u als teler beter onderbouwde beslissingen kunt nemen.

afbeelding van Teun de Waard

Wisseling van de wacht

Velen waren dinsdagavond 2 februari te Emmeloord getuige van het afscheid van Jaap Haanstra als vakgroepvoorzitter LTO Akkerbouw. Het was een feest om de vele oude bekenden te ontmoeten en in veel opzichten leek het op een heuse akkerbouw reünie. Oud en nieuw gaan naadloos in elkaar over en Jaap Haanstra was er bijzonder mee ingenomen dat hij tijdens zijn afscheidsrede de gelegenheid had om zijn opvolger als landelijk voorzitter aan te kondigen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Van Wenum volgt Haanstra op als voorzitter van de LTO Vakgroep Akkerbouw

Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek is de nieuwe voorzitter van de landelijke vakgroep LTO Akkerbouw en daarmee tevens lid van de Federatieraad van LTO Nederland. Het federatiebestuur van LTO Nederland heeft hem vandaag benoemd voor de komende vier jaar. Van Wenum volgt met ingang van 3 februari 2016 Jaap Haanstra op, die bijna elf jaar leiding heeft gegeven aan de LTO-vakgroep en vandaag afscheid heeft genomen in Emmeloord.
   

Klantvriendelijkheid

Het begrip klantvriendelijkheid staat bij veel organisaties hoog in het vaandel. Met name als er producten of diensten aangeboden worden, zullen bedrijven er naar streven dat afnemers een tevreden gevoel aan de transactie overhouden. De vraag is of de overheid en diensten van die overheid daar ook mee bezig zijn. Tijdens de akkerbouw sectoravond te Arnhem van afgelopen dinsdag 26 januari 2016 leek eerder het tegenovergestelde het geval. Vanuit de aanwezigen werd er zelfs gesteld dat het lijkt dat beleidsmakers erop uit is om het voor telers expres ingewikkeld te maken.

afbeelding van Jeroen Kloos

Draagvlak houden

Donderdag 21 januari jl. was het de laatste keer dat Jaap Haanstra de vakgroep LTO Akkerbouw voorzat. Een moment om niet te vergeten, nadat hij in 2007 landelijk voorzitter werd en het stokje overnam van zijn voorganger Aike Maarsingh. Tijdens het diner na afloop werden herinneringen opgehaald en onder het genot van een glaasje rode wijn werd hij toegesproken door vakgroepvicevoorzitter Adri Bossers. Centraal in al die jaren stond de belangenbehartiging van, voor, en door akkerbouwers.

afbeelding van Jeroen Kloos

LTO van belang

Tijdens de goedbezochte sectoravond te Dirksland dinsdagavond 20 januari jl. informeerde scheidend vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra zijn gehoor over het belang van LTO. De Land- en Tuinbouworganisatie doet er toe in politiek Den Haag, als het gaat om werkbare kaders voor de sector. Vroeger bepaalde de politiek het inkomen van de primaire sector. Die tijd is voorbij. Inkomen wordt door ondernemers in de markt verdiend. LTO gaat niet meer naar Den Haag om op het Ministerie afspraken te maken over de graanprijs, zoals dat vroeger wel gebeurde.

afbeelding van Jeroen Kloos

Ondernemersklimaat

Gisteren werden cijfers over de agrarische export bekend gemaakt. Ons betrekkelijk klein land is opnieuw mondiaal de tweede agrarische exporteur gebleken. In 2015 steeg de export met 700 miljoen tot ruim 82 miljard euro. Een prestatie om trots op te zijn en van belang voor onze economie. Een sector waar ons land op kan bouwen, vertrouwen en zuinig op is. Dat blijkt aan de voorkant ook zo te zijn. Toch werd tijdens de goed bezochte sectoravond in het Friese St.

afbeelding van Jeroen Kloos

Slootjespringen

Een bezigheid die menigeen als jeugdherinnering heeft. Soms ging het mis, maar het bleef leuk om te proberen. Sloten zijn van oudsher onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse cultuurlandschap. Ze zijn niet alleen functioneel, maar bieden voor een groot aantal soorten planten en andere organismen een prachtige leefomgeving. Het is ook niet voor niets dat er wetgeving is om de kwaliteit van het water en talud van de sloot te beschermen. Het milieu van onze sloten wordt goed beschermd door wetgeving en gedragsbepalingen.

afbeelding van Jeroen Kloos

AgroVision lanceert CropVision

AgroVision komt op de markt met CropVision Basis, de nieuwe manier van teelt registeren. Volledig online en toekomstbestendig.
 

Pagina's