Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

EU-parlement eist structurele aanpak landbouwcrisis

Nadat maandag de Europese landbouwministers de crisis in de landbouw bespraken zonder tot nieuwe maatregelen te komen, was het dinsdag de beurt aan het Europees Parlement. Daar klonk wel een luide oproep aan EU-landbouwcommissaris Phil Hogan om zo snel mogelijk met concrete acties te komen om de hoogste noden in de sector te ledigen. “De Commissie doet te weinig, te laat”, luidde het. De parlementsleden vragen om structurele hervormingen opdat er een betere balans tussen de schakels in de agrovoedingsketen wordt bereikt en boeren beter bestand zijn tegen marktschokken.

EU-parlement eist structurele aanpak landbouwcrisis

Nadat maandag de Europese landbouwministers de crisis in de landbouw bespraken zonder tot nieuwe maatregelen te komen, was het dinsdag de beurt aan het Europees Parlement. Daar klonk wel een luide oproep aan EU-landbouwcommissaris Phil Hogan om zo snel mogelijk met concrete acties te komen om de hoogste noden in de sector te ledigen. “De Commissie doet te weinig, te laat”, luidde het. De parlementsleden vragen om structurele hervormingen opdat er een betere balans tussen de schakels in de agrovoedingsketen wordt bereikt en boeren beter bestand zijn tegen marktschokken.

NAV eist invoering gebruiksnormen equivalente maatregelen nog in teeltseizoen 2016

De staatssecretaris heeft met de beantwoording van de vragen van Jaco Geurts in de Tweede Kamer eigenlijk zijn goedkeuring gegeven aan de drie voorstellen van NAV en LTO voor het invoeren van extra gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat op bedrijfsniveau in het kader van de zogenaamde equivalente maatregelen. Maar er dreigt nu een extra lange inspraakronde voor een vermelding in de mestwetgeving, voordat de regeling in werking kan treden. Bij deze inspraak kunnen nog allerlei partijen bezwaar maken. Deze procedure kan voor stikstof wel zes maanden duren en voor fosfaat zelfs negen.

LTO verbijstert over keuze EZ

Regeldrift remt goed bemesten
LTO Nederland is verbijsterd over de keuze van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om de invoering van equivalente maatregelen voor een extra toets voor te leggen aan de Europese Commissie. In de eigen beleidsplannen van EZ is de invoering al voorzien voor 2015. “Deze maatregelen zijn voor akkerbouwers, vollegrond tuinders en boomtelers cruciaal. Het is onbegrijpelijk dat EZ Brussel voor een tweede keer laat toetsen. Ze komen op proppen met een onnodige en maanden durende procedure”, zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw.

PVM goed op weg

Het PVM samenwerkingsverband voor M. chitwoodi pootgoedversterkingsmaatregelen is goed op weg en heeft haar eerste resultaten gepresenteerd. Afgelopen vrijdag 4 maart werden de eerste monitoringscijfers diepgaand besproken. De cijfers laten op inzichtelijke wijze zien dat de gekozen route de goede weg lijkt te zijn. Gebruikmakend van de werkwijze van het vrijwillige PVM vrijstellingsprotocol werden percelen bemonsterd en grondmonsters geanalyseerd op M. chitwoodi en M. fallax. Tweederde van de percelen bleek volgens die methode niet aantoonbaar besmet met M.

afbeelding van Jeroen Kloos

Torenhoge boetes

Begin februari heeft een oproep in Nieuwe Oogst gestaan om exorbitante boetes en kortingen te melden. Daar is gehoor aan gegeven: vandaag kon de 75ste melding worden genoteerd. Dat is veel en als je alle verslagen op een rijtje zet en doorneemt, bekruipt je een gevoel van onmacht en onrechtvaardigheid. Het is niet alleen dat gevoel, maar het is zeer wel denkbaar dat achter elk verhaal een persoonlijk drama schuilgaat: slapeloze nachten, boosheid en verbittering. Wat doen we elkaar in dit land allemaal wel niet aan!

afbeelding van Jeroen Kloos

Nieuwsbrief BO Akkerbouw

Bijgevoegd de Nieuwsbrief van de BO Akkerbouw. Een toelichting op de stand van zaken waar het de aanvraag van de Verbindend Verklaring betreft. ook wordt ingegaan op de voorbereidingen van het programma Onderzoek en Innovatie.

Record export EU landbouwproducten in 2015

De Europese Unie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 129 miljard euro aan landbouw- en voedingsproducten uitgevoerd. De exportomzet lag daarmee 6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de Verenigde Staten en China kochten een stuk meer en compenseerden zo ruimschoots de deels weggevallen exportomzet in Rusland. Als de huidige trend zich doorzet, dan is China binnen enkele jaren de grootste afzetmarkt van de EU. In totaal boekte Europa een handelsoverschot van 16 miljard euro.

Pagina's