Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

NAV eist invoering gebruiksnormen equivalente maatregelen nog in teeltseizoen 2016

De staatssecretaris heeft met de beantwoording van de vragen van Jaco Geurts in de Tweede Kamer eigenlijk zijn goedkeuring gegeven aan de drie voorstellen van NAV en LTO voor het invoeren van extra gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat op bedrijfsniveau in het kader van de zogenaamde equivalente maatregelen. Maar er dreigt nu een extra lange inspraakronde voor een vermelding in de mestwetgeving, voordat de regeling in werking kan treden. Bij deze inspraak kunnen nog allerlei partijen bezwaar maken. Deze procedure kan voor stikstof wel zes maanden duren en voor fosfaat zelfs negen.

LTO verbijstert over keuze EZ

Regeldrift remt goed bemesten
LTO Nederland is verbijsterd over de keuze van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om de invoering van equivalente maatregelen voor een extra toets voor te leggen aan de Europese Commissie. In de eigen beleidsplannen van EZ is de invoering al voorzien voor 2015. “Deze maatregelen zijn voor akkerbouwers, vollegrond tuinders en boomtelers cruciaal. Het is onbegrijpelijk dat EZ Brussel voor een tweede keer laat toetsen. Ze komen op proppen met een onnodige en maanden durende procedure”, zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw.

PVM goed op weg

Het PVM samenwerkingsverband voor M. chitwoodi pootgoedversterkingsmaatregelen is goed op weg en heeft haar eerste resultaten gepresenteerd. Afgelopen vrijdag 4 maart werden de eerste monitoringscijfers diepgaand besproken. De cijfers laten op inzichtelijke wijze zien dat de gekozen route de goede weg lijkt te zijn. Gebruikmakend van de werkwijze van het vrijwillige PVM vrijstellingsprotocol werden percelen bemonsterd en grondmonsters geanalyseerd op M. chitwoodi en M. fallax. Tweederde van de percelen bleek volgens die methode niet aantoonbaar besmet met M.

afbeelding van Jeroen Kloos

Torenhoge boetes

Begin februari heeft een oproep in Nieuwe Oogst gestaan om exorbitante boetes en kortingen te melden. Daar is gehoor aan gegeven: vandaag kon de 75ste melding worden genoteerd. Dat is veel en als je alle verslagen op een rijtje zet en doorneemt, bekruipt je een gevoel van onmacht en onrechtvaardigheid. Het is niet alleen dat gevoel, maar het is zeer wel denkbaar dat achter elk verhaal een persoonlijk drama schuilgaat: slapeloze nachten, boosheid en verbittering. Wat doen we elkaar in dit land allemaal wel niet aan!

afbeelding van Jeroen Kloos

Nieuwsbrief BO Akkerbouw

Bijgevoegd de Nieuwsbrief van de BO Akkerbouw. Een toelichting op de stand van zaken waar het de aanvraag van de Verbindend Verklaring betreft. ook wordt ingegaan op de voorbereidingen van het programma Onderzoek en Innovatie.

Record export EU landbouwproducten in 2015

De Europese Unie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 129 miljard euro aan landbouw- en voedingsproducten uitgevoerd. De exportomzet lag daarmee 6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de Verenigde Staten en China kochten een stuk meer en compenseerden zo ruimschoots de deels weggevallen exportomzet in Rusland. Als de huidige trend zich doorzet, dan is China binnen enkele jaren de grootste afzetmarkt van de EU. In totaal boekte Europa een handelsoverschot van 16 miljard euro.

Zwart-wit handelen

LTO heeft 6 februari jl. een oproep gedaan om exorbitante boetes, onrechtvaardige besluiten en bureaucratische halsstarrigheden te melden. Daar zijn inmiddels 45 concrete reacties op binnengekomen. Een niet gering aantal, maar wat nog meer indruk maakt, is dat er zaken bij zijn waarvan je jezelf afvraagt of dat de manier is waarop we met elkaar in ons Nederland willen omgaan. Wat te denken van het ‘vergeten aanvinken’ om nieuwe betalingsrechten aan te vragen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Akkerweb.nl, een belangrijke stap vooruit

vrijdag werd een nieuwe website onder de naam Akkerweb.nl gepresenteerd. al jarenlang is er informatie over een perceel vastgelegd in verschillende databases. denk daarbij aan grondonderzoeken of het bouwplan. Tijdens de teelt komen er data beschikbaar van satellieten drones of sensoren. Akkerweb is een platform dat het mogelijk maakt die data te integreren en er kennis van te maken zodat u als teler beter onderbouwde beslissingen kunt nemen.

afbeelding van Teun de Waard

Pagina's