Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Biobrandstoffenfabrieken sluiten

Ene na de andere biobrandstoffabriek staakt productie
 

Nieuw adviezen onkruid, ziekten en schimmels suikerbietenteelt

AgroVision komt met een nieuw adviesbericht  speciaal voor suikerbietentelers. Het suikerbietenbericht biedt optimale ziekte- en onkruidbestrijding speciaal in de bietenteelt.
 

EZ geeft verbindendverklaring af voor onderzoek en innovatie akkerbouw

Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) beschikt met ingang van 4 mei 2016 over een verbindendverklaring voor een programma onderzoek en innovatie. Minister Kamp verleent de verbindendverklaring officieel aan de BO’s voor Granen, voor Suiker en voor Aardappelen & overige akkerbouwgewassen.
 

Equivalent of niet?

Volgens het woordenboek betekent equivalent dat iets gelijkwaardig is. Dat is niet gelijk aan het woord “hetzelfde”. Dat is iets anders; zelfs een eeneiige tweeling is niet “hetzelfde”, maar ieder mens is in al zijn verscheidenheid gelijkwaardig. Het woord “equivalent” wordt de laatste tijd regelmatig gebruikt als het gaat om maatregelen die uitvoering geven aan beleid. Het begrip keert terug in de vergroening van het GLB en in het mineralenbeleid. Equivalent is voor beleidsmakers echter een lastig begrip.

afbeelding van Jeroen Kloos

NVWA survey’s 2016

Net zoals voorgaande jaren zal de NVWA haar officiële survey’s houden die van belang zijn voor de aardappelsector. Het betreft onder andere aardappelmoeheid, M. chitwoodi/fallax  en bruinrot. Het afgelopen jaar werd in het zetmeelaardappel telend gebied de AM survey uitgevoerd met een helikoter. De NVWA is voornemens om in 2016 de survey nogmaals met een helikopter uit te voeren. In 2015 werden de resultaten van die survey met de helikopter ernstig verstoord vanwege extreme weersomstandigheden.

afbeelding van Jeroen Kloos

Kringlopen

Stikstof is een belangrijk natuurlijk element van de biologische cyclus op aarde. Het is een essentieel element voor de plantenvoeding en ongeveer 80% van onze atmosfeer bestaat uit N2. Ook zijn er zorgen, de uitstoot van NOx wordt beschouwd als een broeikasgas met een veel schadelijker effect dan CO2. Op basis daarvan zijn er berekeningen gemaakt dat de emissies van de veehouderij voor 15% verantwoordelijk is voor de mondiale uitstoot van alle broeikasgassen, die veroorzaakt wordt door de mens.

afbeelding van Jeroen Kloos

Teeltvoorschriften aardappelziekte voorbeeld handhaving

Het akkerbouw bedrijfsleven heeft autonoom een aantal teeltvoorschriften bepaald om de verspreiding van- en besmetting met Phytophthora infestans te voorkomen. Het is verplicht om belangrijke ziektebronnen zoals aardappelafvalhopen, haarden en opslagplanten te bestrijden. Deze maatregelen werden vastgelegd in een verordening van het Productschap Akkerbouw en nadat de wet op de intrekking van de PBO’s werd geïmplementeerd per 1 januari 2015, werden deze ondergebracht in de wetgeving van het Ministerie van EZ.
 

afbeelding van Jeroen Kloos

Akkerbouwcertificering 2016/2017 van start

Het handboek en de telerhandleiding voor het Voedsel- en Voederveiligheidscertifi­caat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2016/2017 zijn vanaf nu beschikbaar.
 
Het VVAK en de onderliggende gewasmodules worden beheerd door het Akkerbouw Certifi­ceringsoverleg. Na de opheffing van het Productschap Akkerbouw (PA) eind 2014 wordt het certificeringsoverleg gefaciliteerd door de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw).
 

Keuzevrijheid partijonderzoek M. chitwoodi

Tijdens overleg met de NVWA d.d. 14 maart jl. is besloten dat telers in de aangewezen gebieden de keuze krijgen voorgelegd of zij het partijonderzoek via de PCR methode willen laten uitvoeren of de partij visueel willen laten beoordelen. Beide methoden voldoen aan de Brusselse fytosanitaire EPPO standaard. De NAK geeft met ingang van dit jaar keuzevrijheid  aan de telers om de partijmonsters met een van de twee methoden te laten onderzoeken. De sector heeft hierop aangedrongen vanwege de voordelen die elk van de twee methoden kent.

afbeelding van Jeroen Kloos

Pagina's