Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Residu, hoe ziet het eigenlijk

Al weer enige tijd geleden heeft Wim Petersen van Bayer op een studieclubbijeenkomst van Vollegrondsgroente.net een uitgebreide uitleg gegeven over de achtergronden van residu en de daarbij horende meetmethodes Er zijn nog al wat zaken die spelen rond residu en die effect hebben op normering met MRL. Petersen begint zijn verhaal met de constatering dat “de wereld van de teler significant is veranderd in de laatste eeuw”. Het gaat niet alleen maar over een goed product maar ook over de productiemethoden, de certificering, de wetgeving en de bovenwettelijke eisen.

afbeelding van Ulko Stoll

Inzicht in biomaatregelen voor gangbare bedrijven

Hoe gaat een biologische uienteler om met meeldauw en wat doet een teler van biologische peen tegen wortelvlieg? Vragen voor een gangbare teler die niet de ambitie heeft om biologisch te worden maar wel geïnteresseerd is in biologische maatregelen en beheersingstechnieken. Voor de telers die meer willen weten over biologische technieken is het cursusprogramma ‘inzicht in bio’ opgezet.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Rassenkeuze vraagt in zicht in eigen doelen

Op de uiendag in augustus is voor het eerst de rassenlijst uien gepresenteerd als onderdeel van Uireka. Nu bestond de rassenlijst in deze vorm al sinds 2005 maar de samenstelling en de verspreiding als onderdeel van Uireka geeft meerwaarde omdat het rassenonderzoek nu een vaste financieringsstroom heeft. Daardoor kan het rassen onderzoek ook consequent uitgevoerd worden.
 
Twee onderzoekslocaties

afbeelding van Ulko Stoll

Sympathiserende leden welkom bij witlofcooperatie

De witlofttrekbedrijven laten zien dat ze als een collectief kunnen opereren in de kennisontwikkeling. Dat heeft geleid tot het oprichten van een kenniscooperatie. Uiteraard is iedereen die sympthiseert met deze constructeive houding van de witlofsector welkom als sympathiserend lid van de cooperatie. 
Bijgevoegd document is het aanmeldformulier voor sympathiserende leden. Die kan ook via de link worden bereikt.
 

afbeelding van Ulko Stoll

20 procent meer bezoekers voor Seed meets Technology 2016

Zwaagdijk – van 27 tot en met 30 september heeft in de hallen van Proeftuin Zwaagdijk de derde editie van Seed meets Technology plaats gevonden. Met de uitbreiding van de beursruimte, de introductie van de ‘Vegetable Trials’ en het programma is het aantal bezoekers verder toegenomen.
 
Technologie en Vegetable Trials

afbeelding van Ronald Hand

Tienduizend kilo gewasbeschermingsmiddel ingeleverd

Meer dan tienduizend kilo niet meer toegelaten landbouwgif is de laatste maanden in Drenthe ingezameld dankzij de actie 'de Bezem door de Middelenkast'.
De bezemactie werd uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met LTO Noord en in opdracht van de Provincie Drenthe en de in Drenthe werkzame drinkwaterbedrijven en waterschappen.

Sturen op bodemvruchtbaarheid

Een goede bodemvruchtbaarheid is de basis voor efficiënt nutriëntengebruik. De afgelopen 14 jaar hebben Koeien & Kansen-bedrijven de nutriënten N en P op efficiënte wijze benut zonder de (gemiddelde) bodemvruchtbaarheid aan te tasten.

We hebben de ontwikkeling van het organische-stofgehalte geanalyseerd voor bedrijven op verschillende bodemtypes. Uit de studie bleek dat het organische-stofgehalte nergens onder druk staat. Ook het P-AL getal (de fosfaattoestand van de bodem) was in orde. Wel waren binnen de bedrijven opmerkelijke verschillen te zien tussen de diverse percelen.

Grote open dag akkerbouw bij onderzoeksplatform Wieringermeer

Grote open dag akkerbouw bij onderzoeksplatform Wieringermeer
Precisielandbouw, techniek en groene gewasbescherming centraal
 
Op 14 juli vindt voor het tweede jaar een grote open dag plaats bij het onderzoeksplatform akkerbouw van Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer. Na het wegvallen van Proefboerderij Oostwaardhoeve is een nieuwe locatie voor de toekomst gevonden, gelegen aan de Medemblikkerweg 13 te Wieringerwerf. Precisielandbouw, techniek en groene gewasbescherming staan centraal. De aanvang is 19:00 uur.

afbeelding van Ronald Hand

Kistenwassers geselecteerd voor project kuubskistenreiniging

Een commissie van deskundigen bestaande uit pootgoedtelers, medewerkers van waterschappen, van LTO Noord, van Fedecom (branchevereniging voor mechanisatietechniek) en van de handelshuizen heeft vorige week drie machinebouwers geselecteerd voor deelname aan het project ‘Doorontwikkeling, voorlichting en demonstratie kuubskistenreiniging’.

Controle op Teeltvoorschriften in het geding?

De akkerbouw in ons land is trots op haar zelfregulerend vermogen. Autonome akkerbouw teeltvoorschriften bepalen een aantal spelregels waaraan eenieder zich houdt en die in het belang van het de eigen bedrijfsvoering en het collectief kunnen bogen op draagvalk en een hoge mate van naleving. Sectorvertegenwoordigers uit naburige landen keken met enige jaloezie naar de organisatiegraad van onze sector, die zulke teeltvoorschriften mogelijk maakte.

afbeelding van Jeroen Kloos

Pagina's