Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Workshop Zaaibedbereiding i.c.m. voorjaarsploegen

afbeelding van Ulko Stoll

Demonstratie
Delphy organiseert in samenwerking met Joost Rijk van de Broekemahoeve in Lelystad op korte termijn weer een interessante demonstratie. Tijdens deze demonstratie zullen we kijken naar de aandachtpunten rondom zaaibedbereiding bij voorjaarsploegen op Flevolandse kleigrond. Hierbij zullen meerdere zaaibedcombinaties worden gedemonstreerd in het veld. Met daarbij nadruk op aandachtspunten als rollenkeuze en de invloed daarvan op het zaaibed.
 
Systeem van voorjaarsploegen
Het systeem van ondiep ploegen van kleigrond in het voorjaar levert een aantal interessante mogelijkheden op om de bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid tevergroten. Een aantal voordelen: langere benutting van de groenbemesters, stimulering bodemleven, minder uitspoeling en slemp, structuuropbouw d.m.v. bedekking en beworteling van de bodem. Onderdeel van het systeem van voorjaarsploegen is een optimale zaaibedbereiding in het voorjaar. Dat willen we demonstreren. Tijdens de workshop zal uitleg en discussie zijn over het totale systeem en de aandachtspunten
 
13.00-13.30 uur Inloop
13.30-16.00 uur Inleiding mogelijkheden Systeem voorjaarsploegen op kleigrond
(Christoffel den Herder, Delphy)
 
Veldworkshop met zaadbedbereiding voorjaarsgeploegd land
• Kopeg met spijlenrol, lemken Kompaktor (Proefbedrijf Boekemahoeve)
• Moreni kopeg met drie messen per rotor (Koeckhoven mechanisatie)
• Tulip lely kopeg met pakkerwals
• Lemken frontpakkerwals i.c.m. kopeg en pakkerwals (Abemec)
• EUM vibrocat cultivator met dubbele sterncrackerwals (Kruse)
• Väderstad NZA getrokken tandeneg (primeur in NL!)
 
Mede-ondersteuners
Deze veldworkshop is mede ondersteund door de provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en Water (ABW) en tevens vanuit het ABW-project Zicht op Bodemstructuur (ZOB). Delphy, Proeftuin Agroecologie en Technologie (voorheen PPO) en provincie Flevoland hebben in deze veldworkshop een brede samenwerking om interessante bodemontwikkelingen bij zoveel mogelijk telers te brengen.
 
Financiering
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een POP 3
subsidie.
 
Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Christoffel den Herder
Tel. 06 1215 5131
E-mail: c.denherder@delphy.nl