Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Tienduizend kilo gewasbeschermingsmiddel ingeleverd

Meer dan tienduizend kilo niet meer toegelaten landbouwgif is de laatste maanden in Drenthe ingezameld dankzij de actie 'de Bezem door de Middelenkast'.
De bezemactie werd uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met LTO Noord en in opdracht van de Provincie Drenthe en de in Drenthe werkzame drinkwaterbedrijven en waterschappen.

Tien procent
Het doel van de actie was telers de mogelijkheid te bieden om eenvoudig, kosteloos en anoniem, resten van niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen in te leveren. Vierduizend bedrijven werden aangeschreven en vierhonderd daarvan gaven gehoor aan de oproep. "Een goede opkomst", volgens Joost Lommen van adviesbureau CLM. Vooral akkerbouwers, melkveehouders en glastuinders deden mee.

In de kast?
LTO Noord en de provincie willen voorkomen dat oud landbouwgif in de kast blijft staan, of zelfs opgebruikt wordt. Het zijn vaak middelen met een hoge milieubelasting. Bovendien is het gebruik van sommige oude bestrijdingsmiddelen verboden. "Deze agrarische bedrijven hebben een bestrijdingsmiddelenkast. Daar staan middelen in die ze gebruiken, maar ook middelen waar ze graag vanaf willen", legt Lommen uit. "Nu konden die bestrijdingsmiddelen gratis en laagdrempelig ingeleverd worden."