Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Rassenkeuze vraagt in zicht in eigen doelen

afbeelding van Ulko Stoll

Op de uiendag in augustus is voor het eerst de rassenlijst uien gepresenteerd als onderdeel van Uireka. Nu bestond de rassenlijst in deze vorm al sinds 2005 maar de samenstelling en de verspreiding als onderdeel van Uireka geeft meerwaarde omdat het rassenonderzoek nu een vaste financieringsstroom heeft. Daardoor kan het rassen onderzoek ook consequent uitgevoerd worden.
 
Twee onderzoekslocaties
Op de rassenlijst staan 22 rassen die getoetst zijn op twee locaties. Het feit dat er op twee locaties onderzoek wordt gedaan zegt al iets over hoe de rassen moeten worden beoordeeld. Het rassen onderzoek is uitgevoerd in Colijnsplaat en in Dronten. Beide locaties middenin een typische uienomgeving maar tegelijkertijd verschillende teeltgebieden met verschillende omstandigheden.
 
Eigen situatie
En dat is ook de manier waarop met de rassenlijst om moet worden gegaan. Er kan op basis van het rassenonderzoek geen lijstje worden gemaakt met een volgorde van rassen. De sterke en zwakke punten van de rassen worden weergegeven en moeten worden beoordeeld in de eigen situatie. Het maakt nogal uit wat het doel is van de uiten teelt. Een lange bewaring vraagt andere rassen dan een af veld gewas. Uien voor de export zijn anders dan uien voor de verwerking of de binnenlandse markt. Ook teeltomstandigheden hebben invloed op de rassen. De zwaarte van de grond biedt mogelijkheden voor sommige rassen terwijl dezelfde rassen op lichte grond niet de gewenste kwaliteit op zullen leveren. Sortering, bestemming, grondsoort, omstandigheden zijn allemaal van belang in het afwegen van het juiste ras. Leidend in de rassenkeus blijft de kwaliteit. Zowel voor gunstige als voor ongunstige marktsituaties geldt dat een slechte kwaliteit niet alleen de laagste prijs op brengt maar vooral zorgt voor veel discussies na leveren van de uien.
 
De uienteler heeft met de rassenlijst in handen en de ervaring op zijn eigen bedrijf een mooie verzameling gegevens waarop de keuzes voor volgend jaar kunnen worden gebaseerd. Een automatische keuze voor het ras van vorig jaar doet onrecht aan de informatie die beschikbaar is en zou ten koste kunnen gaan van het rendement. Met de rassenlijst heeft de uienteler een mooie keuzemogelijkheid en een basis om eigen ervaring te onderbouwen.
 
Ulko Stoll
 
 
 
 
 
 
 
Uireka
Uireka is een Publiek Private Samenwerking in het kader van de topsector Agrifood. In dit project werken alle schakels in de uienketen samen: veredelaars, boeren, leveranciers van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, sorteer- en pakstations en exporteurs. Ook adviseurs en kennisinstellingen zijn intensief betrokken. Het doel van de samenwerking is om de kwaliteit van de Nederlandse ui op een hoger plan te brengen. Alle kennis wordt gedeeld onder de paraplu van de Holland Onion Association en is voor een ieder in de keten beschikbaar. Informatie kan gevonden worden op de website http://www.holland-onions.org/nl/onderzoek.