Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Pootaardappelvelddag ambieert samenhang in onderzoek

afbeelding van Ulko Stoll

De pootaardappelvelddag is een nieuwe instrument in de veranderende wereld van kennis en onderzoek. Initiatiefnemer Johan Wander van Delphy spreekt van ambitie om versnippering tegen te gaan. De constatering van Wander is tweeledig: enerzijds is de laatste jaren weinig onderzoek gedaan in pootaardappelen, anderzijds is het onderzoek dat gedaan is, uitgevoerd zonder onderlinge afstemming Met de pootaardappelvelddag wordt gestreefd naar samenbrengen van onderzoeksinitiatieven en wordt een platform gecreerd waarop initiatieven tot nieuwe onderzoek kunnen worden uitgevoerd. De Pootaardappelvelddag van 2018 behandeld vier belangrijke thema’s. 
 
Onkruidbestrijding zonder linuron 
Linuron was een belangrijk middel voor de bestrijding van onkruiden. Maar Linuron mag niet meer. De inzet van alternatieven en combinaties van onkruidmiddelen zijn nodig om onkruid goed te kunnen bestrijden. Op de pootaardappelvelddag liggen middelencombinaties om te onderzoeken of hiermee een brede werking kan worden verkregen. Naast een goede effectiviteit is het van essentieel belang dat de groei van de aardappelen niet of nauwelijks geremd wordt en date geen verkleuringen van het blad optreedt. 
 
Nieuwe meststoffen
Nieuwe meststoffen worden via verschillende leveranciers aangeboden. De pootaardappelvelddag laat zien wat het effect is op knolaantal en gewasgroei. De nieuwe meststoffen bieden mogelijkheden om gerichter te sturen op de fosfaatbehoefte van de aardappel. De effecten hiervan worden onderzocht.
 
Luis-virusbestrijding 
De bestrijding van bladluizen roept meer en meer vragen op. is de inzet van olie of andere toevoegmiddelen noodzakelijk voor luizenbestrijding. En wordt de keuze voor besstrijding emaakt op basis van schoon materiaal of KG-opbrengst. Op de pootaardappelvelddag liggen onderzoeken met veschillende toevoegmiddelen waaronder olie. Daarnaast zijn er ook experimenten te zien waar door gebruik van kleuren Luizen zouden kunnen worden weggejaagd. Ook wordt de noodzaak voor de inzet van pyrethroïden getoetst.
 
Plantafstanden
Afgelopen jaren is er in de pootaardappelacademie onderzoek gedaan naar plantafstanden en naar quadplanten. Het effect van knolvorm en de resultaten van het aantal stengels en aantal knollen wordt gemeten in onderzoek. Deze onderzoeken worden op de pootaardappelvelddag getoond.
 
 

BijlageGrootte
Image icon flyer_pootaardappelvelddag.jpg211.89 KB