Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Betere bestrijding en minder middel met de Wingssprayer

afbeelding van Ulko Stoll

Driftreductie en een beter spuitresultaat. Vanuit technisch oogpunt niet onmogelijk maar in de praktijk toch wel ingewikkeld. De Wingssprayer is gebaseerd op een slimme combinatie van technische mogelijkheden en zorgt ervoor dat en een goed bestrijdingsresultaat wordt gerealiseerd èn wordt voldaan aan de maatschappelijke wens om drift te reduceren.
 
Luchtstroom
De techniek van de Wingssprayer leunt op het principe van spuiten achter hun vleugel, beschut door het windscherm. Dus middelen toedienen zonder dat de wind daar invloed op heeft. De ‘wings’ voorkomen de drift en zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen gericht in het gewas terecht komen. De Wingssprayer maakt gebruik van de luchtstroming die ontstaat door het rijden. De neerwaartse luchtstroom zorgt ervoor dat de spuitvloeistof direct in het gewas wordt gespoten, terwijl het gewas op datzelfde moment in beweging wordt gebracht.Het spuiten van gewassen door de Wingssprayer zorgt voor een fijne dekking van veel kleine druppeltjes. Hierdoor worden de gewassen optimaal beschermd. Door het sturen van de luchtstroming worden de kleine druppels naar het gewas gestuurd. De invloed van wind op de fijne druppels is dat deze luchtstromen de kleine druppeltjes juist in het gewas duwt.
 
Spuitdruppel
Juist bij dichte gewassen is het mogelijk om direct op de probleemzones te spuiten. Door de ‘wings’ worden de gewassen licht opengetrokken en in beweging gebracht om zo diep in de gewassen te kunnen spuiten. Een ideale spuitdop levert de meeste druppels tussen 80 en 300 micrometer groot. Immers, een druppel van kleiner dan 80 micrometer leidt tot veel drift en een druppel groter dan 300 micrometer rolt van het blad. Ook zijn er minstens dan 100 druppels per cm2nodig om een oppervlak goed te bedekken. De Wingssprayer kan deze ideale doppen toepassen omdat door de ‘wings’ het driften van de spuitvloeistof (‘emissie’) vermeden wordt, zelfs bij zulke kleine druppels. 
De combinatie van een effectieve bespuiting en reductie van drift komt bij de Wingssprayer bij uitstek naar voren. Daarmee beantwoord de Wingssprayer aan de behoefte van de teler om een efficiënte bespuiting te realiseren en aan de behoefte van de maatschappij om te zorgen voor zo min mogelijk emissie. De Wingssprayer kan opgebouwd worden op bijna iedere spuit tot max. 45 meter breed. 
Meer info op Wingssprayer.com