Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Bemestingsonderzoek in pootaardappelacademie

afbeelding van Ulko Stoll

 
Een van de mooie praktische onderwerpen die in de pootaardappelacademie vorm krijgen, is onderzoek naar bemesting. Er worden op de markt meerdere nieuwe meststoffen aangeboden en onafhankelijk onderzoek naar bemesting vindt maar zeer beperkt plaats. De pootaardappelacademie in Zuid West Nederland heeft in afgelopen jaren de handschoen opgepakt en in een serieuze proef gezocht naar de effecten van meststoffen. Johnny Remijn van Delphy is begeleider van de pootaardappelacademie in Zuid West Nederland en lichtte op de pootaardappeldag in januari de resultaten van de bemestingsproeven toe.
 
Serieus
Het is te waarderen dat het onderzoek serieus is opgezet. Het gaat om een echte blokkenproef in 4 herhalingen. Om statistisch betrouwbare resultaten te realiseren is een blokkenproef noodzakelijk om verschillen in het perceel uit te schakelen. De resultaten van een rijenproef kunnen ook veroorzaakt worden door verschillen in het perceel. Dat wordt in een blokkenproef uitgeschakeld. Het is natuurlijk wel zaak om de blokken van de objecten niet langs elkaar te leggen maar af te wisselen. Onderzoekers spreken dan van een gewarde blokkenproef. 
 
Jaarverschillen
In de proef lagen zes verschillende objecten naast een standaardbemesting. En dat leverde resultaten op. Het effect van de meststoffen t.o.v. de standaardbemesting was positief. Het gaat daarbij niet om hele grote verschillen maar om verschillen van enkele procenten. In 2015, 2016 en 2017 heeft het onderzoek op een zelfde manier plaatsgevonden. Er zijn echter niet over de drie jaar dezelfde meststoffen gebruikt. Remijn constateert dat er weliswaar een positief effect is van de meststoffen maar dat de verschillen tussen de jaren groter zijn dan de verschillen in meststoffen. Aandacht voor optimalisatie van de grond zou daarmee wel eens meer effect kunnen hebben dan de keuze voor andere meststoffen. De verschillen tussen de kosten voor nieuwe meststoffen en bestaande bemesting lopen op tot 350 Euro per ha. 
 
Dit onderzoek laat zien dat nieuwe producten ook gekoppeld moeten worden aan nieuwe kennis. Daarbij is onderzoek noodzakelijk. En de resultaten van dat onderzoek moet in de eigen bedrijfsvoering worden toegepast. Dat zal ongetwijfeld leiden tot specifieke keuzes die niet zo maar te kopiëren zijn naar collega bedrijven. De pootaardappelacademie biedt de mogelijkheid om informatie te verzamelen en op basis daarvan gedegen beslissingen te nemen voor het eigen bedrijf.