Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

‘Wie is de beste gewasbeschermer?’

afbeelding van Ulko Stoll

Studiemiddag Precisielandbouw met wedstrijd:         ‘Wie is de beste gewasbeschermer?’
 
Niemand zal ontkennen dat het op een juiste manier omgaan met gewasbeschermingsmiddelen een van de belangrijkste activiteiten is op het akkerbouwbedrijf.  Ook vanuit de maatschappij wordt steeds vaker kritisch gekeken naar hoe de sector hier mee omgaat.
We willen dan ook graag laten zien dat we dit zeer serieus nemen en zorgvuldig mee omgaan. Daarom organiseren we op 10 juli vanuit Schoon Water Zeeland en het project Proeftuin Precisie Landbouw gezamenlijk een informatieve bijeenkomst met een leerzame wedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Voor de winnaar is een leuke prijs.
Wilt u meedoen aan deze wedstrijd en kunnen we u straks de beste gewasbeschermer noemen? Geef u dan op via : info@proefboerderij-rusthoeve.nl
àOpgave is absoluut noodzakelijk, voor 6 juli!
Programma:
12.45             Inloop met koffie en thee.
·      Welkom door De Zeeuwse Verzekering. 
·      Introductie Proeftuin Precisie Landbouw stand van zaken, door  John Bal, adviseur ZLTO.
·      Inleiding door Corné Kempenaar ‘Toepassingen van precisie gewasbescherming’
Corné is onderzoeker Precisielandbouw aan Wageningen UR en tevens lector aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Daarnaast is Corné ook verbonden aan de nationale Proeftuin Precisie Landbouw.
·      Inleiding door Koen Mertens, ‘Precisielandbouw en gewasbescherming’.  
Koen is onderzoeksingenieur precisielandbouw bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
·      Introductie wedstrijd door Charlotte van Sluijs, secretaris-directeur Proefboerderij Rusthoeve
Pauze
·      Wedstrijd onder leiding Luc Remijn, Adviseur Delphy
De wedstrijd bestaat uit meerkeuze vragen die opgedeeld in drie blokken. 
Blok 1spuittechniek en regelgeving
Blok 2onkruidherkenning
Blok 3preventie en voorkomen van erfafspoeling
·      Evaluatie en uitreiken prijs door Mw. Loes Meeuwisse. Wethouder te Goes en tevens stuurgroeplid van het project Schoon Water Zeeland. 
 
17.00Afronding met een drankje