Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

20 procent meer bezoekers voor Seed meets Technology 2016

Zwaagdijk – van 27 tot en met 30 september heeft in de hallen van Proeftuin Zwaagdijk de derde editie van Seed meets Technology plaats gevonden. Met de uitbreiding van de beursruimte, de introductie van de ‘Vegetable Trials’ en het programma is het aantal bezoekers verder toegenomen.
 
Technologie en Vegetable Trials

afbeelding van Ronald Hand

Tienduizend kilo gewasbeschermingsmiddel ingeleverd

Meer dan tienduizend kilo niet meer toegelaten landbouwgif is de laatste maanden in Drenthe ingezameld dankzij de actie 'de Bezem door de Middelenkast'.
De bezemactie werd uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met LTO Noord en in opdracht van de Provincie Drenthe en de in Drenthe werkzame drinkwaterbedrijven en waterschappen.

Sturen op bodemvruchtbaarheid

Een goede bodemvruchtbaarheid is de basis voor efficiënt nutriëntengebruik. De afgelopen 14 jaar hebben Koeien & Kansen-bedrijven de nutriënten N en P op efficiënte wijze benut zonder de (gemiddelde) bodemvruchtbaarheid aan te tasten.

We hebben de ontwikkeling van het organische-stofgehalte geanalyseerd voor bedrijven op verschillende bodemtypes. Uit de studie bleek dat het organische-stofgehalte nergens onder druk staat. Ook het P-AL getal (de fosfaattoestand van de bodem) was in orde. Wel waren binnen de bedrijven opmerkelijke verschillen te zien tussen de diverse percelen.

Grote open dag akkerbouw bij onderzoeksplatform Wieringermeer

Grote open dag akkerbouw bij onderzoeksplatform Wieringermeer
Precisielandbouw, techniek en groene gewasbescherming centraal
 
Op 14 juli vindt voor het tweede jaar een grote open dag plaats bij het onderzoeksplatform akkerbouw van Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer. Na het wegvallen van Proefboerderij Oostwaardhoeve is een nieuwe locatie voor de toekomst gevonden, gelegen aan de Medemblikkerweg 13 te Wieringerwerf. Precisielandbouw, techniek en groene gewasbescherming staan centraal. De aanvang is 19:00 uur.

afbeelding van Ronald Hand

Kistenwassers geselecteerd voor project kuubskistenreiniging

Een commissie van deskundigen bestaande uit pootgoedtelers, medewerkers van waterschappen, van LTO Noord, van Fedecom (branchevereniging voor mechanisatietechniek) en van de handelshuizen heeft vorige week drie machinebouwers geselecteerd voor deelname aan het project ‘Doorontwikkeling, voorlichting en demonstratie kuubskistenreiniging’.

Controle op Teeltvoorschriften in het geding?

De akkerbouw in ons land is trots op haar zelfregulerend vermogen. Autonome akkerbouw teeltvoorschriften bepalen een aantal spelregels waaraan eenieder zich houdt en die in het belang van het de eigen bedrijfsvoering en het collectief kunnen bogen op draagvalk en een hoge mate van naleving. Sectorvertegenwoordigers uit naburige landen keken met enige jaloezie naar de organisatiegraad van onze sector, die zulke teeltvoorschriften mogelijk maakte.

afbeelding van Jeroen Kloos

Nieuwsbrief Branche Organistaie Akkerbouw

Nieuwsbrief 7 gaat onder andere in op onderzoek en innovatie in de akkerbouw, de week van de Akkerbouw, certificering en andere zaken. Door op de bijlage te klikken kunt u alles lezen 

EP wil eerlijke voedselketens

EP wil maatregelen tegen oneerlijke praktijken in keten
De Europese Commissie moet wetgeving voorstellen om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsindustrie aan te pakken. Dat heeft een grote meerderheid in het Europees Parlement dinsdag betoogd in een rapport. De Europarlementsleden vinden dat supermarktketens vaak te veel macht hebben ten opzichte van landbouwers en kmo's. Alle gedragscodes ten spijt functioneert de voedselketen volgens de Europarlementsleden nog steeds niet naar behoren.
 

Faire Trade hervorming GLB na 2020

Het Ministerie van EZ heeft met haar brief d.d. 20 mei jl. aan de Tweede Kamer een rapport gestuurd met voorstellen voor aanpassing van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De wereld verandert en met haar zijn beleidsbepalers en het beleid zelf ook aan verandering onderhevig. Het huidige GLB geeft invulling aan drie doelstellingen: versterking van de marktwerking in de landbouwproductie, verduurzaming en versterking van de biodiversiteit in het Europese agrarische gebied, en evenwichtige plattelandsontwikkeling voor een vitaal en gezond buitengebied.

afbeelding van Jeroen Kloos

Doorgeschoten regelgeving

De menselijke maat lijkt verdwenen bij controles op naleving van de regelgeving. Het is een veelgehoorde klacht als het gaat om controles en beschikkingen over betalingsrechten en opgelegde sancties. Procedures om bezwaar te maken tegen genomen besluiten, vergen veel energie. Ook daarbij gaat het om de letter van de wet en precieze randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het doel waarvoor de wetgeving bestaat en het draagvlak daarvoor komt zo op steeds grotere afstand te staan.

afbeelding van Jeroen Kloos

Pagina's