Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Fiscale tips bij schade door droogte

Door de aanhoudende droogte komen veel agrarische ondernemers in liquiditeitsproblemen. Zijn er voor deze ondernemers fiscale faciliteiten om uitstel van belastingbetaling te verkrijgen? Of zijn er andere mogelijkheden om belastingheffing te voorkomen? De Belastingdienst heeft binnen het huidige beleid de mogelijkheid ondernemers, gezien de gevolgen van de droogte, tegemoet te komen.

afbeelding van Ulko Stoll

Uiendag 2018 gaat voor netto resultaat

Netto resultaat telt. Dat was het thema van de Uiendag 2018. En dat thema zegt genoeg over waar de uienteelt staat en waar de uienteelt naar toe beweegt. Niet meer kilogrammen telen of kosten verlagen maar onder aan de streep kijken naar rendement per ha. Dat kan soms door meer kilogrammen te produceren en soms door kosten te verlagen, maar vooral kwaliteitsbewaking. Luc Remijn van Delphy is mede organisator van de Uiendag en gaat in op de onderzoeken die op de Uiendag te zien waren.
 
Bemesting en plantversterkers

afbeelding van Ulko Stoll

Syngenta overzicht Fields of Innovation - week 39

Uien
Tijdens week 39 besteed Syngenta ook uitgebreid aandacht aan het uienassortiment! Met de Diamant Selectie. De hardste uien die er zijn!
Diamant Selectie
Motion
Middelvroege ui. Zeer sterk in bewaring na week 18. Uitstekende hardheid en huidvastheid met een zeer goede spruitrust. Hoge opbrengst met een zeer hoog bewaarrendement.
Progression
Middelvroeg/laat ras. Uitstekende hardheid en huidkwaliteit. Hoge spruitrust en een excellente combinatie van opbrengst en bewaarbaarheid.
Vision

afbeelding van Ulko Stoll

Scholingsvouchers beschikbaar.

Speciaal voor werknemers in de open teelten akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn er weer scholingsvouchers beschikbaar.

Met een scholingsvoucher krijg je een financiële vergoeding van € 1.500,-- voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen. Een geweldige mogelijkheid om door te groeien en jezelf breder inzetbaar te maken!
Waarom breed inzetbaar?

afbeelding van Ulko Stoll

‘PRECISIELANDBOUW’ EN ‘DE OPTIMALE BODEM’ SPEERPUNTEN OP AGROTECHNIEK HOLLAND

‘Precisielandbouw’ en ‘de optimale bodem’ staan volop in de aandacht op devijfde, jubileumeditie van AgroTechniek Holland. Dat gebeurt tijdens dagelijkse demonstraties aardappelen en bieten rooien, mais oogsten en niet kerende grondbewerking. Maar ook in het SmartFarming paviljoen waar naast alles over drones, weertechnieken, GPS en sensortechnologie het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) de laatste stand van zaken in de precisielandbouw belicht.

afbeelding van Ulko Stoll

Wat doet de droogte met uw uien?

Het is erg droog. Hierdoor is er momenteel weinig sprake van valse meeldauw in de zaaiuien. In gebieden waar 2e jaars plantuien worden gerooid, is echter wel valse meeldauw aanwezig.

Tijdens het rooien verspreiden de sporen zich door de lucht, naar percelen in de regio. Zodra er voldoende vocht aanwezig is op de pijpen van de uien, kan het blad worden geïnfecteerd. 
Het is dan ook belangrijk alert te blijven op sporen van valse meeldauw.

afbeelding van Ulko Stoll

‘Wie is de beste gewasbeschermer?’

Studiemiddag Precisielandbouw met wedstrijd:         ‘Wie is de beste gewasbeschermer?’
 
Niemand zal ontkennen dat het op een juiste manier omgaan met gewasbeschermingsmiddelen een van de belangrijkste activiteiten is op het akkerbouwbedrijf.  Ook vanuit de maatschappij wordt steeds vaker kritisch gekeken naar hoe de sector hier mee omgaat.

afbeelding van Ulko Stoll

RUB lijst gepubliceerd

Inmiddels is er een lijst vastgesteld waarop de uitzonderingen voor bestrijdingsmiddelen zijn vermeld. De zogenaamde Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) wordt gebruikt voor algemeen beschikbare middelen die niet in aanmerking komen voor een toelating maar wel effect hebben op een bestrijding waarbij geen gevaar voor de volksgezondheid is. 
 
De lijst is hier in de staatscourant.
 

afbeelding van Ulko Stoll

Betere bestrijding en minder middel met de Wingssprayer

Driftreductie en een beter spuitresultaat. Vanuit technisch oogpunt niet onmogelijk maar in de praktijk toch wel ingewikkeld. De Wingssprayer is gebaseerd op een slimme combinatie van technische mogelijkheden en zorgt ervoor dat en een goed bestrijdingsresultaat wordt gerealiseerd èn wordt voldaan aan de maatschappelijke wens om drift te reduceren.
 
Luchtstroom

afbeelding van Ulko Stoll

Delphy organiseert de eerste Pootaardappelvelddag

Op 26 juni de eerste Pootaardappelvelddag, aanvang 14.30 uur, Tollebeek .
De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast Dé Landelijke Pootaardappeldag nu ook een pootaardappelvelddag. Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties. 
Velddag voor Pootaardappeltelers

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's