Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Workshop Zaaibedbereiding i.c.m. voorjaarsploegen

Demonstratie
Delphy organiseert in samenwerking met Joost Rijk van de Broekemahoeve in Lelystad op korte termijn weer een interessante demonstratie. Tijdens deze demonstratie zullen we kijken naar de aandachtpunten rondom zaaibedbereiding bij voorjaarsploegen op Flevolandse kleigrond. Hierbij zullen meerdere zaaibedcombinaties worden gedemonstreerd in het veld. Met daarbij nadruk op aandachtspunten als rollenkeuze en de invloed daarvan op het zaaibed.
 
Systeem van voorjaarsploegen

afbeelding van Ulko Stoll

Tweede Delphy Pootaardappelvelddag

In Swifterbant organiseren Delphy en vakblad vd Grond op woensdag 3 juli de tweede Pootaardappelvelddag .

afbeelding van Ulko Stoll

N gift in relatie tot opbrengst

‘Verhogen van de N gift leidt tot een hogere opbrengst.’ Dat is een veronderstelling die in de praktijk van de uiten teelt redelijk wordt  gedragen. Uiteraard is daarnaast een goede bodem structuur en voldoende vocht essentieel om de maximale opbrengst te realiseren. De veronderstelling over de N gift is de basis geweest voor een onderzoek binnen het Uireka project. Dit onderzoek is uitgevoerd op de Rusthoeve door UIKC.
 
 
Geen verschil

afbeelding van Ulko Stoll

Landelijke pootaardappeldag kwaliteit telt

Na eerdere succesvolle edities organiseert Delphy, in samenwerking met de diverse pootgoedaardappelacademies, weer de Landelijke Pootaardappeldag.
Voor deze dag nodigen we alle pootgoedtelers van Nederland persoonlijk uit. We verwachten meer dan 300 betrokken pootgoedtelers en andere geïnteresseerden.
Deze dag vindt plaats op 31 januari 2019, vanaf 9.30 uur tot circa 17.00 uur. Locatie ‘t Voorhuys te Emmeloord. Er is extra ruimte gecreëerd voor standhouders. Het thema is: ‘Kwaliteit Telt’.

afbeelding van Ulko Stoll

Fiscale tips bij schade door droogte

Door de aanhoudende droogte komen veel agrarische ondernemers in liquiditeitsproblemen. Zijn er voor deze ondernemers fiscale faciliteiten om uitstel van belastingbetaling te verkrijgen? Of zijn er andere mogelijkheden om belastingheffing te voorkomen? De Belastingdienst heeft binnen het huidige beleid de mogelijkheid ondernemers, gezien de gevolgen van de droogte, tegemoet te komen.

afbeelding van Ulko Stoll

Uiendag 2018 gaat voor netto resultaat

Netto resultaat telt. Dat was het thema van de Uiendag 2018. En dat thema zegt genoeg over waar de uienteelt staat en waar de uienteelt naar toe beweegt. Niet meer kilogrammen telen of kosten verlagen maar onder aan de streep kijken naar rendement per ha. Dat kan soms door meer kilogrammen te produceren en soms door kosten te verlagen, maar vooral kwaliteitsbewaking. Luc Remijn van Delphy is mede organisator van de Uiendag en gaat in op de onderzoeken die op de Uiendag te zien waren.
 
Bemesting en plantversterkers

afbeelding van Ulko Stoll

Syngenta overzicht Fields of Innovation - week 39

Uien
Tijdens week 39 besteed Syngenta ook uitgebreid aandacht aan het uienassortiment! Met de Diamant Selectie. De hardste uien die er zijn!
Diamant Selectie
Motion
Middelvroege ui. Zeer sterk in bewaring na week 18. Uitstekende hardheid en huidvastheid met een zeer goede spruitrust. Hoge opbrengst met een zeer hoog bewaarrendement.
Progression
Middelvroeg/laat ras. Uitstekende hardheid en huidkwaliteit. Hoge spruitrust en een excellente combinatie van opbrengst en bewaarbaarheid.
Vision

afbeelding van Ulko Stoll

Scholingsvouchers beschikbaar.

Speciaal voor werknemers in de open teelten akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn er weer scholingsvouchers beschikbaar.

Met een scholingsvoucher krijg je een financiële vergoeding van € 1.500,-- voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen. Een geweldige mogelijkheid om door te groeien en jezelf breder inzetbaar te maken!
Waarom breed inzetbaar?

afbeelding van Ulko Stoll

‘PRECISIELANDBOUW’ EN ‘DE OPTIMALE BODEM’ SPEERPUNTEN OP AGROTECHNIEK HOLLAND

‘Precisielandbouw’ en ‘de optimale bodem’ staan volop in de aandacht op devijfde, jubileumeditie van AgroTechniek Holland. Dat gebeurt tijdens dagelijkse demonstraties aardappelen en bieten rooien, mais oogsten en niet kerende grondbewerking. Maar ook in het SmartFarming paviljoen waar naast alles over drones, weertechnieken, GPS en sensortechnologie het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) de laatste stand van zaken in de precisielandbouw belicht.

afbeelding van Ulko Stoll

Wat doet de droogte met uw uien?

Het is erg droog. Hierdoor is er momenteel weinig sprake van valse meeldauw in de zaaiuien. In gebieden waar 2e jaars plantuien worden gerooid, is echter wel valse meeldauw aanwezig.

Tijdens het rooien verspreiden de sporen zich door de lucht, naar percelen in de regio. Zodra er voldoende vocht aanwezig is op de pijpen van de uien, kan het blad worden geïnfecteerd. 
Het is dan ook belangrijk alert te blijven op sporen van valse meeldauw.

afbeelding van Ulko Stoll

Pagina's