Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Blog

Mest uitrijden

afbeelding van jvwenum

Jaarlijks wordt er in de augustusmaand gediscussieerd over verlenging van de uitrijperiode. Vaak wordt er uitstel aangevraagd, soms ook door LTO Nederland maar dit jaar was het Cumela die om uitstel vroeg. De LTO vakgroep Akkerbouw is altijd zeer terughoudend geweest met het aanvragen van verlenging. We hebben begrip voor de belangen van individuele ondernemers maar laten in dit lastige dilemma de collectieve belangen van de akkerbouw op de wat langere termijn zwaar wegen. Samen met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond hebben we immers ingezet op equivalente maatregelen om meer bemestingsruimte te creëren bij hoge opbrengsten of door minder/geen drijfmesttoepassing na de oogst. Want dat is ons wel duidelijk geworden de afgelopen jaren in de ellenlange discussies met het ministerie van Economische Zaken en Wageningen: alleen langs die twee lijnen is extra bemestingsruimte te verkrijgen zonder dat de uitspoeling toeneemt volgens de WUR-modellen. Verlenging van de uitrijperiode voor drijfmest, zorgt in deze modellen juist voor meer uitspoeling.
 
De equivalente maatregelen liggen nu voor een laatste consultatie in Brussel en bij de andere EU lidstaten. Die procedure is naar verwachting dit najaar afgerond en dan kunnen we er eindelijk mee aan de slag. Tegen deze achtergrond en in het licht van de relatief vlotte graanoogst deze nazomer hebben we ons daarom terughoudend opgesteld in de uitrijdiscussie, juist ook om nu geen risico’s in deze EU procedure te lopen. Ons is er immers alles aan gelegen om de equivalentie nog dit actieprogramma gerealiseerd te krijgen. In het volgende nitraatactieprogramma willen we hier dan verder op voortborduren waarbij we denken aan een kringloopwijzer-achtige aanpak. Akkerbouwers moeten daarbij meer keuzemogelijkheden krijgen om de bemesting in te vullen afhankelijk van gewasopbrengst, gebruikte (kunst)mestsoorten en bodemverbeteraars, periode van toepassing en het telen van nagewassen. Kortom een meer op de eigen bedrijfssituatie toegesneden systeem van equivalentie.  
 
De overheid heeft het verzoek van Cumela om de uitrijperiode te verlengen gehonoreerd. Met name in Noord Nederland stopte door forse regenval in het afgelopen weekend het mest uitrijden en konden de loonwerkers niet tijdig aan alle verzoeken van akkerbouwers voldoen. Staatssecretaris van Dam gaf bij het uitstel aan, te streven naar een structurele oplossing voor de uitrijperiode. De LTO vakgroep Akkerbouw ondersteunt zo’n oplossing, mits die niet ten koste gaat van de bemestingsruimte. Want die ruimte hebben we keihard nodig om onze bodemvruchtbaarheid voor de toekomst op peil te houden.