Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Interessante links

Het aanspreekpunt voor werkgeversvragen
De LTO Noord werkgeverslijn is één centraal aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent arbeid en werkgeverschap. De LTO Noord werkgeverslijn adviseert, onderhandelt over cao’s, start projecten, behandelt uw klachten en ontzorgt. Het advies van de werkgeverslijn is gratis voor leden van LTO Noord, tenzij specialistisch advies op maat noodzakelijk is. U kunt de LTO Noord werkgeverslijn bereiken op telefoonnummer 088 – 888 66 88 of stuur een email naarwerkgeverslijn@ltonoord.nl. Het laatste nieuws leest u op www.ltonoord.nl/werkgeverslijn. Hier kunnen leden zich ook aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief van de LTO Noord werkgeverslijn.
Personeelsbeleid
Wat komt er allemaal bij kijken om een goed personeelsbeleid te voeren? Hoe komt u aan goede medewerkers? Hoe behoudt u ze voor uw bedrijf? En hoe kunt u afscheid nemen van het personeel dat niet (meer) aan uw bedrijfsdoelstellingen voldoet? LTO Noord en het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen hebben de handen ineen geslagen en de Kennisbank Arbeid ontwikkeld. In de Kennisbank Arbeid kunt u snel en eenvoudig informatie vinden die uw vragen over de inzet van personeel en arbeid helpen beantwoorden.Klik hier voor de kennisbank arbeid.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij uw regionale LTO organisatie – LTO Noord werkgeverslijn (088 - 888 66 88), ZLTO werkgeverslijn (088 - 888 66 89) of HAER (voor leden van de LLTB) (0475 - 352 707).
 
 
Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid
Het Expertisecentrum Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid is één van de projecten van het lectoraat Flexicurity. Binnen het project Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid (GIA) dat van 2007-2009 is uitgevoerd is de website www.arbeidsmigratie.eu ontwikkeld. Hier is uitgebreide informatie te vinden over de fiscale, arbeidsrechtelijk en sociale zekerheidsaspecten rondom het werken met buitenlandse arbeidskrachten uit andere EU/EER-landen. http://www.arbeidsmigratie.eu
Kenniscentrum Arbeid
Het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen vormt een brug tussen het regionale werkveld en het onderwijs op het gebied van de Noordelijke Arbeidsmarkt.
Het Kenniscentrum heeft vier lectoraten met elk hun eigen thema:
- Flexicurity met als thema ‘meer flexibiliteit en meer zekerheid via betere spelregels’
- Duurzaam HRM-beleid met als thema ‘meer aan het werk’
- Arbeidsorganisatie en –productiviteit met als thema ‘slimmer werken’
- Arbeidsparticipatie met als thema ‘weer aan het werk’
De lectoren werken samen met studenten, docenten, en professionals uit het werkveld aan arbeidvraagstukken uit de regio. Gezamenlijk doen zij toegepast onderzoek en zorgen zij voor kenniscirculatie tussen (inter)nationaal onderzoek en regionale praktijken, scholing, en innovatie van bachelor- en masteropleidingen.
www.hanze.nl/kenniscentrumarbeid