Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Koudwatervrees

Wat zou het mooi zijn als de vergroening van het GLB als maatwerk voor elk bedrijf ingevuld zou kunnen worden. De Commissie heeft zich echter beperkt tot drie maatregelen: blijvend grasland moet behouden worden waarvan 5% per jaar vernieuwd kan worden. Bedrijven met minder dan 70% grasland moeten aan gewasdiversificatie doen (minimaal drie gewassen), en zullen ook nog eens 7% van het areaal een ecologische focus moeten geven. Vooral dat laatste stuit op veel verzet uit de sector.

afbeelding van Jeroen Kloos

Tendentieuze berichtgeving

Vorig jaar las ik een kwaliteitskrant die, onder leiding van een Belgische hoofdredacteur, de normen van integriteit en fatsoen op een grove manier aan zijn laars lapte om een paar kranten extra te verkopen. Tijd voor een andere krant. Omdat je niet zomaar een krant wilt kwam ik terecht bij “misschien wel de beste krant van Nederland”. Dat schept verwachtingen!
 

afbeelding van Teun de Waard

Nieuwe Tijden

Koning Willem-Alexander zegt ja tegen het koningschap. Hij luidt daarmee een nieuw tijdperk in en geeft een andere kleur aan het koningschap dan zijn moeder deed. Een van die veranderingen is, dat zijn partner de kans krijgt zich te ontwikkelen. Hoe dat eruit gaat zien is onbekend en onzeker.  Tijden veranderen en nooit zal alles hetzelfde blijven.
 

afbeelding van Joke de Geus

Inspraak

Als boer mag u van uw landbouworganisatie verwachten dat zij opkomt voor uw belangen. Daarbij gaat het niet alleen om het hier en nu, maar mag u ook van uw landbouworganisatie verwachten dat zij een kijk op de toekomst heeft. Zeg maar een visie heeft en daar haar beleid op afstemt.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Mij is gevraagd stukje te schrijven op Akkernet. Omdat het de eerste keer is dat ik mij via dit medium tot u wend wil ik mij eerst aan u voorstellen.

Watervoetafdruk

Kent u dat begrip? Professor Arjen Hoekstra, TU Twente, heeft dat in 2002 ontwikkeld en uitgewerkt voor een reeks van consumentenproducten maar ook voor landen, regio’s en bijvoorbeeld stroomgebieden. De achtergrond van alle denkwerk is dat water weliswaar een hernieuwbare grondstof is maar dat het verbruik jaarlijks toeneemt terwijl de regenval min of meer constant is.  Er ontstaan dus knelpunten met gevolgen van betekenis. Die doen zich al voor in gebieden waar gewassen geteeld worden die bevloeid worden omdat er onvoldoende regenwater beschikbaar is.

afbeelding van Teun de Waard

Voedsel is emotie

De recente ophef over biologische eieren die net niet aan de definitie voldoen en paardenvlees wat als rundvlees verkocht werd toont aan dat voedsel veel los maakt. Natuurlijk is hier sprake van bedrog: paardenvlees is geen rundvlees en biologische eieren moeten van biologische kippen komen. Als consument mag je dat verwachten daarover geen misverstand. Los daarvan is er met de producten zelf niets mis!
 

afbeelding van Teun de Waard

Green Fertilizer

Twee jaar geleden stond ik te kijken naar de energieproductie van mijn zonnecellen. Het was een stralende dag en de panelen produceerden volop. Op dat moment realiseerde ik me dat wij  al die energie niet konden benutten. Wij nemen de meeste energie af na zonsondergang. Dus leveren we de zonne-energie grotendeels terug aan het net. Gelukkig hebben we hier goede afspraken over en kunnen we 100% salderen, maar toch, je wilt je eigen energie volledig kunnen benutten.

Kostenefficiënte innovatiesubsidies

Er wordt veel gesproken over innovaties. Die zijn noodzakelijk voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en om in de voorhoede van het mondiale speelveld te functioneren. De overheid heeft daarom als een van haar topprioriteiten van haar economisch beleid negen topsectoren ingericht. De verwachting is dat daarmee de samenwerking tussen onderzoek – bedrijfsleven – overheid in die sectoren wordt versterkt. Het bedrijfsleven stuurt mee om richting te bepalen aan het onderzoek en dat komt de praktische toepasbaarheid later ten goede.

afbeelding van Jeroen Kloos

Is Cumela de weg kwijt?

Dat trekkers ingezet worden voor grondverzet is Transport en Logistiek Nederland al jaren een doorn in het oog. Zij pleiten voor kentekens op trekkers met alle kostenverhogende zaken die daarbij komen. Als motief wordt verkeersveiligheid misbruikt. Een adviesgroep Veilig Verkeer onder voorzitterschap van Mw. Peijs kwam in 2010 tot een evenwichtig pakket aan maatregelen; geen kenteken verplichting, wel een volwaardig trekkerrijbewijs. Kijk dat helpt, met kennis kun je het verkeer veiliger maken niet met kentekens! Cumela en LTO waren het eens en TLN stemde in.

afbeelding van Jaap Haanstra

Pagina's