Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Toekomstbestendig dorp

Deze term, die nieuw voor mij was, sprak mij tot de verbeelding en maakte mij nieuwsgierig toen ik die las op de website van Netwerk Platteland. Dan lees je het artikel. In Duitsland komen dezelfde problemen voor als in Nederland waar het de zorg voor ouderen in de dorpen betreft. Ook daar zijn de kosten van professionele zorg moeilijk te dragen en op het platteland lastig op niveau te houden, blijkt. Dat heeft ertoe geleid dat er een idee ontstaan is om het anders aan te pakken. Vrijwilligers hebben contacten met dorpsgenoten en organiseren de zorg.

afbeelding van Teun de Waard

Be good and t(s)ell it

Boer, het gedroomde beroep van de toekomst! Dat was een van de quotes van het seminar van de Week van de Akkerbouw. Na Boer zoekt vrouw was het een inkopper om te laten zien dat ook akkerbouwers toegewijd zijn aan hun bedrijf. Zij telen hun gewassen met zorg. Ze verkopen hun producten. In sommige gevallen maakt men daar pannenkoekenmeel of frites van. Voor wie een bedrijf bezocht tijdens de Open Dag op 31 augustus jl. wordt het helemaal echt. Zelf aardappelen rooien en er frites van bakken, die indrukwekkende machines bekijken en in een grote berg graan zwemmen.

afbeelding van Joke de Geus

Akkerbouw Uiteglicht

In de aanloop naar de week van de akkerbouw – in de laatste week van augustus 2013 – is het voor de handliggend een aantal kernwaarden van de akkerbouwsector op een rijtje te zetten. Globaal biedt het Nederlandse akkerbouwcomplex werkgelegenheid aan zo’n 70.000 mensen en wordt er een toegevoegde waarde rond de 5 miljard euro per jaar gecreëerd. De toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex steeg van 3,8 miljard euro in 1995 tot 5,4 miljard in 2010.
 

afbeelding van Jeroen Kloos

Dilemma

Donderdag 15 augustus 2013, is de publieksdag van de projecten DuRph en BioImpuls. DuRph is gestart in 2006 en beslaat een 10-jarig, door de overheid gefinancierd en door Wageningen UR uitgevoerd programma. Het onderzoekt de mogelijkheden om middels nieuwe veredelingstechnieken (Cisgenese) tot een (partiële) Phytophtora-resistentie aardappel te komen. Het doel is om veredelingsbedrijven uitgekiende sets van gestapelde, soorteigen resistentiegenen te kunnen bieden, die zij dan vervolgens weer in bestaande- of nieuwe rassen kunnen toepassen.

Onderzoek en overwin

Onderzoek en overwin

Rendementsverbetering is het sleutelwoord voor alle ondernemers. Gemakkelijk gezegd bestaat dit uit twee componenten, opbrengstverhoging en kostprijsverlaging. Jammer genoeg staan deze twee  niet los van elkaar. De goede ondernemer weet hoever hij zijn kosten kan verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengstverhoging. Degene met de hoogste opbrengsten hoeft zeker niet degene te zijn met het hoogste rendement.

‘Met Upt het land in’

Upt Hiddema

Brrr, wat een koud voorjaar, wij boeren kunnen de bodywarmer aandoen, maar onze zaden en poters liggen in de koude grond. Het wordt een laat voorjaar hoorde je uit alle windrichtingen, daarmee doelend op trage kieming van gewassen. Uiteindelijk valt het nog mee, we weten ook wel, dat de natuur tot veel in staat is. Het voorjaar is in verhouding ook maar kort, want halverwege begint het zaai- en pootseizoen, de zomer en herfst hebben vaak een veel grotere invloed. Het verschil over de regio's is veel kleiner dan binnen de gebieden.

Over de horizon

Met het einde van het Productschap Akkerbouw in zicht wordt duidelijk wat straks allemaal niet meer afgesproken kan worden of georganiseerd kan worden in het belang van de sector. Denk aan de teeltmaatregelen in het belang van de export, van plantgezondheid maar ook zaken die de onderlinge verplichtingen tussen ondernemers met een verschillend teeltdoel regelen. Allemaal zaken die in de akkerbouw een zeer breed draagvlak hebben en waar over de uitvoering en controle tevredenheid bestaat. Voeg daarbij de mogelijkheid om onderzoek te laten uitvoeren voor de sector.

afbeelding van Jaap Haanstra

Landbouw, zo cool

De aardappelen zijn op en groenten schaars. Meteen is er reden voor kanten en andere communicatie media om daarover te berichten. Schaarste leidt tot hogere prijzen voor voedsel en daar zijn consumenten erg gevoelig voor.
 

afbeelding van Teun de Waard

Bodemverdichting, ook uw zorg?

Als er één onderwerp de laatste jaren in de belangstelling staat, dan is het wel de bodem. Meerdere aspecten trekken daarbij de aandacht, bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid, organische stofvoorziening, bodemleven en niet te vergeten bodemverdichting. Er is geen akkerbouwer of hij heeft wel eens te maken gehad met kapotgereden grond, plasvorming of groeistagnatie door een verdichte laag.

Opkomst

Door de lage temperaturen en plaatselijk meer dan voldoende nattigheid is de opkomst van de consumptieaardappelen duidelijk later dan gemiddeld. En eindelijk is het dan zo ver: De aardappelen staan boven!  Alle aandacht gaat nu uit naar regelmaat en vitaliteit  van het gewas. Spannend, want we weten dat vanaf dit stadium problemen als gevolg van mankerende knolgezondheid zich kunnen openbaren.
 

Pagina's