Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Mineralen: van generiek naar specifiek

Het is al weer enkele weken geleden dat het ministerie bekend maakte met welke voorstellen zij in het kader van het Vijfde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn naar Brussel gaat. De reactie van de LTO-vakgroep Akkerbouw is maar voor één uitleg vatbaar: Onacceptabel! U heeft hierover verschillende  artikelen in diverse media kunnen lezen.

Vergaderseizoen weer geopend!

De piepers liggen achter de planken, de bieten aan de hoop, het zijn de donkere dagen voor het einde van het jaar. Dat betekent twee dingen: het land moet winterklaar, en het vergaderseizoen is weer begonnen.

Wat eten wij vandaag?

Elk huishouden stelt zich deze vraag elke dag. Het is een belangrijke vraag. Zodanig belangrijk dat zeer veel supermarkten bij binnenkomst van hun klanten als eerste de versafdeling aanbieden. Marketing mensen weten dat als er eenmaal een antwoord gevonden is op de meest belangrijke vraag van de dag hun kopers gerust gesteld zijn en zich vrij voelen om andere waren te kopen. Vroeger was het besluit welk vlees komt er op tafel en hoe kunnen we de maaltijd daaromheen vorm geven. Dat is niet meer zo. Nu zijn de groenten leidend!
 

afbeelding van Teun de Waard

Column van Upt; vooral niet lezen

Deze titel is natuurlijk prikkelend bedoeld, want ik wil juist heel graag, dat u als aardappelteler mijn column leest. Ik ben ingehuurd om de belangen van de Pootgoedtelers zo goed mogelijk te behartigen. Dit wil niet zeggen, dat er geen oog is voor onze afnemers, dit is een essentieel onderdeel. In wezen is een groot gedeelte van de pootgoedtelers ook afnemer van pootgoed, vooral in de klasse S en SE en daarbij de miniknollen niet te vergeten.

Haagse kaders

De laatste tijd heb ik me nogal druk gemaakt over het mestbeleid, want  wat nu voorligt gaat wat mij betreft iedere realiteitszin te buiten.
Kort gezegd komt het er onder anderen op neer dat op uitspoelingsgevoelige gronden de stikstofgebruiksruimte met 20% naar beneden gaat. Mijn schatting is dat zeker twee derde van de vollegrondsgroentenbedrijven op deze gronden liggen.

afbeelding van Jan Roefs

Zwarte Pieten zijn zwart

Nederland is zwaar verdeeld. Is het bestaan van het Sinterklaasfeest discriminerend? Als men zich over dit soort zaken druk kan maken, valt het met de problemen in dit land kennelijk nog wel mee. Zelfs de premier bemoeide zich er mee en stelde vast: "Zwarte Pieten zijn nu eenmaal zwart." Eerlijk gezegd heb ik een politicus nog wel eens iets minder zinnigs horen stellen. In de belangenbehartiging is het in ieder geval te druk om ons in die discussie te mengen.
 

afbeelding van Jaap Haanstra

De kracht van de keten

De ringrotbacterie kan lang overleven in houten kisten en ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog latent en in zeer lage aantallen aanwezig zijn. Een uitbraak van deze bacterie is dan ook niet helemaal uit te sluiten. Het hygiëneprotocol ringrot helpt mee om de schade van een uitbraak zoveel mogelijk te beperken, voor het bedrijf en voor de sector.
 

afbeelding van Anneke van Dijk

Recht op Boer zoekt vrouw

Het zal u niet ontgaan zijn, de publieke omroep moet opnieuw bezuinigen en zij vinden dat niet leuk. Op een beschamende wijze worden de middelen die zij beschikbaar hebben ingezet om medestanders voor hun pleidooi te vinden. Gezien alle aandacht is de reactie van het publiek erg lauw te noemen. Wat maakt het uit of je op het ene net Viva la Frans ziet of op het andere de vakantie belevenissen van Barbie?  

afbeelding van Teun de Waard

Regen

Als ik deze column zit te schrijven is het zondagavond 13 oktober 2013. We hebben in West Nederland een dag achter de rug van overvloedige regenval. Ik heb, zoals vele collega’s, angstvallig buienradar de gehele dag gevolgd. We hebben gezien hoe de spiraalvormige krul van buien, al draaiend op vrijwel dezelfde plek, zijn inhoud over onze akkers leegde. Via twitter en diverse fora hebben we met korte tekstberichten en foto’s elkaar op de hoogte gehouden wat we in de regenmeter en op het land zagen. 

Hoogspel om de marktmacht

Deze ochtend werd via nieuwskanalen bekend dat een zekere supermarktketen wil dat haar leveranciers de winstderving als gevolg van de ‘supermarktoorlog’ betalen. Het bedrijf wil op die manier haar winst op peil houden en beargumenteert dat behoud of vergroting van het marktaandeel van de keten ook ten goede komt aan de toeleveranciers. Nog niet zo lang geleden heeft een andere supermarktketen een korting van 2% bedongen en naar aanleiding van de commotie die daarover is ontstaan hebben partijen besloten een gedragscode voor eerlijke handel op te stellen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Pagina's