Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Ongezond voedsel of gebrekkige kennis?

Op internet trok het artikel “Eten schaadt uw gezondheid” mijn aandacht. Een titel die in elk geval te denken geeft. Niet eten schaadt uw gezondheid is een voor de hand liggende gedachte. Het artikel, waarin Belgische politici de discussie openden over de vraag of er voor de Overheid een taak is bij het inperken van de consumptie van ongezond voedsel. Een heel lastige discussie lijkt mij maar gezien de ontwikkelingen in de maatschappij wel erg relevant.
 
Collectief

afbeelding van Teun de Waard

Het kan altijd anders

Zo nu en dan krijgen mensen aandacht die heel fundamentele vragen durven stellen en in begrijpelijke taal uitleggen waar de denkfouten zitten. Soms maken ze zaken duidelijk waarover ik al langer loop te denken. Dat geeft herkenning. Als er dan ook nog een visie is op verandering op hoe het wel kan, dan wordt ik daar blij van. Tijdens Nieuwsuur op 1 juli had ik zo’n belevenis. Econoom Ha-Joon Chang vertelde zijn visie op economie. Meteen bij zijn eerste uitspraak had hij mijn aandacht.
 

afbeelding van Teun de Waard

Omarm vernieuwing

Veranderingen van werkwijze maar zeker ook van denkwijze roepen regelmatig weerstand op. Waarschijnlijk is er een verband tussen de mate van verandering en de weerstand: grote vernieuwingen gaan gepaard met meer weerstand. Toch zijn er ook vernieuwingen die zonder veel ophef tot ons dagelijks leven zijn gaan behoren. Vaak is dat omdat ze een duidelijk voordeel bieden, soms zelfs zien we ernaar uit.
 

afbeelding van Teun de Waard

Juichwortelen

Nederland bereidt zich voor op het WK voetbal. Een belangrijke gebeurtenis volgens de reclamemakers. Veel bedrijven spelen er handig op in. Een deel van onze landgenoten leeft tijdelijk in een Oranjestraat. Velen daarvan hebben zich verzekert van een comfortabel juichpak. Persoonlijk vermoed ik dat een oranje T shirt bij de huidige temperaturen aangenamer blijkt.
 

afbeelding van Teun de Waard

Kwaliteit en draagvlak

De pilot Akkervogels in de Hoeksche Waard heeft twee jaar onderzoek gedaan naar de inpassing van maatregelen voor akkervogels op het akkerbouwbedrijf. In het onderzoek stonden centraal:

afbeelding van Joke de Geus

Post PBO organisatie

Op 28 mei jl. heeft Minister Kamp van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de kaders voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties. De PO’s en BO’s zijn een belangrijk onderdeel van het nieuwe GLB. Het doel is om de positie van de primaire producenten in de keten te versterken. PO’s kunnen de krachten bundelen op diverse terreinen voor hun product en BO’s kunnen samenwerking tussen de schakels in de keten bevorderen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Geheugen probleempje??

Het belang van het geheugen zal iedereen duidelijk zijn. De kwaliteit van het geheugen verschilt van mens tot mens. Veel mensen willen een goed geheugen en zijn bereid daar allerlei oefeningen voor te doen. Voor kinderen zijn er spelletjes die een training voor het geheugen vormen. Er is een flink aantal boeken waarin uitgelegd wordt hoe het geheugen te trainen is. Dat neemt niet weg dat met het ouder worden veel mensen tot de ontdekking komen dat hun geheugen anders is gaan werken.  
 

afbeelding van Teun de Waard

Pootgoedteler - Hygiëneprotocol een must

Er zit leven in de brouwerij, de pootgoedsector is springlevend, de vraag naar uitgangsmateriaal en de prijs die er voor betaald wordt is de laatste jaren goed. Hier moeten we van genieten, want we hebben ook andere tijden gekend. Dat alles vanzelfsprekend gaat is niet waar, we moeten als telers goed bij de les blijven en constant focussen op kwaliteit.

Verantwoord ouderschap

Ouders hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Dat begint direct na de bevruchting. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de weerstand van kinderen, gedurende hun hele leven, wordt bepaald door de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap. Wanneer de moeder te weinig vitamine A via  haar voeding binnen krijgt leidt dat tot een zwakke afweer voor het kind. Het kind zelf is niet meer in staat om een tekort tijdens de zwangerschap te herstellen door extra dosis vitamine A te nemen tijdens het leven.

afbeelding van Teun de Waard

Een strenger importregime voor plantmateriaal?

Voorkomen is beter dan genezen
De Europese Fytorichtlijn heeft tot doel de natuurlijke omgeving en de teelten van boeren en tuinders in Europa te beschermen tegen schadelijke organismen die niet of nauwelijks in Europa voorkomen, zoals bijvoorbeeld tegen ringrot, bruinrot, de Oost-Aziatische boktor of de paprikasnuitkever. Op dit moment zijn lidstaten en Europarlementsleden volop met elkaar in discussie over de uitgebrachte voorstellen in dit kader. LTO Nederland is hierbij nauw betrokken.

afbeelding van Anneke van Dijk

Pagina's