Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Rooiperiode 2015

De eerste poters zijn alweer gerooid, terwijl de laatste nog groen nog op het land staan. Grote verschillen die jaarlijks terugkeren door klimatologische- en rasverschillen. Daarbij durft de ene ondernemer wel meer risico's te nemen dan de andere. Uiteindelijk maak jezelf een eind aan de groei en dus ook aan de opbrengstpotentie. Wat meer dikkere maten laten groeien kan jaarlijks anders uitpakken in het saldo per hectare. Wel belangrijk is in ieder geval de afrijping van het gewas. Dit heeft vooral ook te maken met kwaliteit bij de nateelt van onze poters.
 

gebruik vaste rijpaden en GPS?

Dag leden van de PAA Friesland,

Met de expertisegroep Teelt hebben we deze maand een bijeenkomst over bodemconditie gehad en binnenkort volgt een 2e bijeenkomst over "bodembiologie". Ik was niet bij jullie bijeenkomst (bij Durk Bierma) dus ik weet niet of jullie gediscussieerd hebben over bodemstructuur en /of minder belasting van de bodem. Dit is wel een onderwerp waarbij jullie van elkaars ervaringen kunnen leren. Daarom  gooi ik 2 vragen in de groep:

afbeelding van Margreet Jongema

gebruik vaste rijpaden en GPS ?

Dag leden van de PAA Groningen,

Met de expertisegroep Bodem en Bemesting hebben we deze maand een bijeenkomst over bodemconditie gehad en binnenkort volgt een 2e bijeenkomst over "bodembiologie". We hebben het in de 1e bijeenkomst (bij Fokko Wiersema) maar kort over bodemstructuur gehad en slechts zijdelings over minder belasting van de bodem door lichtere machines of minder berijden. Jullie kunnen op dit gebied zeker van elkaars ervaringen leren. Daarom  gooi ik 2 vragen in de groep:

afbeelding van Margreet Jongema

El Ninjo

De naam van een natuurverschijnsel in de grote oceaan rond de evenaar waarbij het koude oceaanwater opwarmt. De opwarming zet luchtstromingen in beweging die de vertrouwde patronen flink ontregelen. Een nat en koud voorjaar hangt daarmee samen. Uitblijven van moessonregens in Indonesia maar ook de droge warme zomer die wij nu beleven. Iedereen die kon beregenen heeft dat al zwetend gedaan om de groei in de gewassen gaande te houden. De zware storm van 25 juli, code rood, kan samenhangen met El Ninjo. Er is dus wel wat aan de hand ook al hebben wij er geen invloed op.
 

afbeelding van Teun de Waard

Column van Dirk de Heer

Gedreven door zorgzaamheid kwam de man van  de GBM-firma controleren welke etiketten Curzate bij mij afgeleverd waren. Dit natuurlijk in verband met wijzigingen en de daarmee samenhangende toepassing. Op het nieuwe etiket staat namelijk dat deze alleen toegepast mag worden op een gesloten gewas en eigenlijk was ik dat niet van plan. Gelukkig waren het de oude etiketten.
 

Pootaardappel actualiteiten, voorjaar 2015

Ten eerste wil ik graag benoemen dat we bezig zijn, als LTO Pootaardappelen, met een veranderde aanpak aangaande opsporing Chitwoodi. We hebben gezamenlijk PVM (Pootgoed Versterkings Maatregelen) opgericht, mee aan tafel zitten de landelijke werkgroep Chitwoodi, NAK, NAO, WUR en NVWA. Elke partij zet zich positief in en gezamenlijk willen we het beste eruit halen. Mocht het onverhoopt niet lukken, dan gaan we elkaar niet afvallen naar buiten, het is het proberen meer dan waard. Het huidige beleid in de aangewezen gebieden gaat veranderen, alleen weten we nog niet precies op welke manier.

Handhaving autonome akkerbouw teeltvoorschriften

Tegelijk met het opheffen van het Productschap Akkerbouw afgelopen 1 januari 2015 zijn de zelfopgelegde teeltvoorschriften overgenomen door het Ministerie van Economische Zaken. Het maatschappelijk belang van die autonome akkerbouw teeltvoorschriften voor het milieu en de exportpositie van de agrarische sector werd onderkend en het Ministerie heeft al die zelfregulerende regelgeving ondergebracht in de Plantenziektewet (PZW) en de wetgeving voor zaaizaad en plantgoed (ZPW).

afbeelding van Jeroen Kloos

Bijen

In 2013 volgde ik een cursus bijenhouden.  Ik wilde weten waarom het zo slecht ging met de bijen en of de gewasbeschermingsmiddelen een deel van de oorzaak zijn. Dit wilde ik uitproberen op ons eigen akkerbouwbedrijf. De cursus ging over het leven van de bijen, bijenziektes, de honing productie en over de nectarbeschikbaarheid in het landschap. Als beloning kregen alle deelnemers een volk van hun mentor.

afbeelding van Joke de Geus

Bijen

Bloemrand naast de wintertarwe

In 2013 volgde ik een cursus bijenhouden.  Ik wilde weten waarom het zo slecht ging met de bijen en of de gewasbeschermingsmiddelen een deel van de oorzaak zijn. Dit wilde ik uitproberen op ons eigen akkerbouwbedrijf. De cursus ging over het leven van de bijen, bijenziektes, de honing productie en over de nectarbeschikbaarheid in het landschap. Als beloning kregen alle deelnemers een volk van hun mentor.

afbeelding van Joke de Geus

Inspiratie

Inspiratie betekend volgens het woordenboek ingeving, inblazen en bezieling. Er kan dus iets van buiten komen, een ingeving of gewoon lucht, maar ook iets van binnen, de passie die je aanzet tot het doen, dat waar je warm voor loopt. In alle gevallen vereist inspiratie dat je je open stelt. Open om een ingeving te ontvangen, de verse lucht in te ademen of open om je bezieling kenbaar te maken, te delen met anderen. Donderdag 5 maart was ik aanwezig bij de Inspiratie dag Vollegrondsgroenteteelt georganiseerd door Vollegrondsgroente.net en Groenten&Fruit.

afbeelding van Teun de Waard

Pagina's