Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Welke kennis en kunde in mijn bedrijf?

LTO Nederland organiseert als belangenbehartiger voor haar leden regelmatig ontmoetingen zoals de sectoravonden voor de akkerbouwers en kantinebijeenkomsten voor de vollegrondsgroente- telers. Vorige week bezocht ik de eerste kantinebijeenkomst van 2016 bij het bedrijf van Gerard Kouwenberg in Beek en Donk. De bijeenkomsten zijn bedoeld om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de sector en met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die met de bedrijfsvoering van de bedrijven te maken hebben.

afbeelding van Hans Schilders

2030

Hoe verdient de boer of tuinder dan zijn brood? Is er reden om pessimistisch te zijn of juist optimistisch? Welke verandering staan ons te wachten? Kunnen we op tijd aanpassen of verliezen we de race? Wie in de toekomst probeert te kijken ziet veel vragen en realiseert zich dat vooruit kijken slechts verwachtingen oplevert die inwisselbaar zijn voor andere bespiegelingen. Toch heeft LTO Noord Zuid Holland zich deze vraag gesteld en dat als thema voor haar dag van LTO Noord gekozen. Een bijdrage aan deze discussie vanuit de Akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt.
 

afbeelding van Teun de Waard

Klantvriendelijkheid

Het begrip klantvriendelijkheid staat bij veel organisaties hoog in het vaandel. Met name als er producten of diensten aangeboden worden, zullen bedrijven er naar streven dat afnemers een tevreden gevoel aan de transactie overhouden. De vraag is of de overheid en diensten van die overheid daar ook mee bezig zijn. Tijdens de akkerbouw sectoravond te Arnhem van afgelopen dinsdag 26 januari 2016 leek eerder het tegenovergestelde het geval. Vanuit de aanwezigen werd er zelfs gesteld dat het lijkt dat beleidsmakers erop uit is om het voor telers expres ingewikkeld te maken.

afbeelding van Jeroen Kloos

‘Je gaat staan waar je stoel staat’

Je zou bijna denken dat het een van de uitspraken van Johan  Cruyff is. Maar het is de vertaling van de Amerikaanse uitdrukking ‘Where you stands depends on where you sit’ een uitspraak van Rufus E. Miles, een assistent secretaris  onder o.a. de Amerikaanse presidenten Dwight D. Eisenhower en John F. Kennedy. Met deze uitspraak wilde hij duidelijk maken dat we zaken zien en beoordelen vanuit onze eigen positie.

afbeelding van Joke de Geus

"Je gaat staan waar je stoel staat'

Je zou bijna denken dat het een van de uitspraken van Johan  Cruyff is. Maar het is de vertaling van de Amerikaanse uitdrukking ‘Where you stands depends on where you sit’ een uitspraak van Rufus E. Miles, een assistent secretaris van onder andere de Amerikaanse presidenten Dwight D. Eisenhower en John F. Kennedy. Met deze uitspraak wilde hij duidelijk maken dat we zaken zien en beoordelen vanuit onze eigen positie.

afbeelding van Joke de Geus

Uw mooie product in de toekomst

Voor mijn werk als scholingsadviseur heb ik regelmatig gesprekken met akkerbouwers. Ondernemers en werkgevers met een passie voor de teelt van aardappelen, uien, suikerbieten, en nog veel meer Nederlandse producten. Wat mij opvalt is dat het telen van het mooiste product voorop staat. Vaak is dit niet vraaggericht maar aanbodgericht en staat de prijs die de akkerbouwer er voor krijgt niet in verhouding met de inspanning die tot dit mooie product leidt.

Groene gewasbescherming vraagt nieuw bodembeleid

Groene gewasbescherming staat momenteel veel in de belangstelling. Fabrikanten werken aan nieuwe laag risico-middelen, vaak van natuurlijke oorsprong. Telers tonen belangstelling omdat het gangbare middelenpakket onder druk staat en afnemers vragen om producten met zo min mogelijk residu. Ook is er de maatschappelijke wens om groener te produceren, denk maar aan de discussies over bijensterfte en chemische grondontsmetting.
 

Pootgoed-Goedpootgoed-telers

De titel van mijn laatste column als voorzitter van LTO pootaardappelen spreekt voor zich. Eerst geldt kwaliteit en dan kwantiteit. Pootgoed telen is de laatste jaren echt niet gemakkelijker geworden, toch stijgt het areaal per teler. De mechanisatie geeft, dat we meer hectares per mankracht kunnen telen. Vakmanschap is aanwezig en de boer wordt steeds meer ondernemer. Echter de tijdsdruk neemt wel toe, vooral tijdens het rooiseizoen. Het is net of door de klimaatverandering het aantal rooibare dagen inkort.

Objectieve markt informatie?

Bestaat dat objectieve marktinformatie? Het lijkt mij bijna onmogelijk immers wil je weten wat er op de markt speelt dan moet je er wel deel van uitmaken. Toch maakt het verschil op welke wijze je in de markt participeert. In geval je niet namens de koper maar ook niet namens de verkoper optreed wordt het een stuk eenvoudiger om een onafhankelijk beeld te geven van de markt. Dat wil niet zeggen dat uitgesproken verwachtingen altijd waar worden, kenmerk van elke markt is dat er grillen zijn en onvoorspelbaarheden voorkomen.
 

afbeelding van Teun de Waard

Herfst 2015

Vandaag begint de astronomische herfst. Gezien het weer de laatste weken heeft de herfst een voorschot genomen. De bodems zijn verzadigd en een groot deel van de oogst staat nog op het veld. Die combinatie werkt bij menig ondernemer op de zenuwen. Sommigen oefenen zich in geduld en hopen op droger weer. Anderen hebben afspraken of zijn door de omstandigheden genoodzaakt toch de oogst van het veld te halen onder ongewenste omstandigheden.
 

afbeelding van Teun de Waard

Pagina's