Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

TTIP wikt, de keten beschikt

Er is veel discussie over TTIP, het vrijhandelsakkoord waarover Europa en de Verenigde Staten momenteel onderhandelen. Belangrijkste zorgpunt is dat onze wettelijke kwaliteitsstandaarden worden opgeofferd. TTIP zou de weg vrij maken voor goedkope import van producten uit de Verenigde Staten die niet aan onze EU-eisen voldoet. De varkenshouderij is een sector die daarom TTIP afwijst: ze vreest dat goedkoop Amerikaans varkensvlees, dat met veel lagere dierwelzijnseisen is geproduceerd, de Europese markt gaat overspoelen.
 

afbeelding van jvwenum

Kringlopen

Stikstof is een belangrijk natuurlijk element van de biologische cyclus op aarde. Het is een essentieel element voor de plantenvoeding en ongeveer 80% van onze atmosfeer bestaat uit N2. Ook zijn er zorgen, de uitstoot van NOx wordt beschouwd als een broeikasgas met een veel schadelijker effect dan CO2. Op basis daarvan zijn er berekeningen gemaakt dat de emissies van de veehouderij voor 15% verantwoordelijk is voor de mondiale uitstoot van alle broeikasgassen, die veroorzaakt wordt door de mens.

afbeelding van Jeroen Kloos

NVWA survey’s 2016

Net zoals voorgaande jaren zal de NVWA haar officiële survey’s houden die van belang zijn voor de aardappelsector. Het betreft onder andere aardappelmoeheid, M. chitwoodi/fallax  en bruinrot. Het afgelopen jaar werd in het zetmeelaardappel telend gebied de AM survey uitgevoerd met een helikopter. De NVWA is voornemens om in 2016 de survey nogmaals met een helikopter uit te voeren. In 2015 werden de resultaten van die survey met de helikopter ernstig verstoord vanwege extreme weersomstandigheden.

afbeelding van Jeroen Kloos

Equivalent of niet?

Volgens het woordenboek betekent equivalent dat iets gelijkwaardig is. Dat is niet gelijk aan het woord “hetzelfde”. Dat is iets anders; zelfs een eeneiige tweeling is niet “hetzelfde”, maar ieder mens is in al zijn verscheidenheid gelijkwaardig. Het woord “equivalent” wordt de laatste tijd regelmatig gebruikt als het gaat om maatregelen die uitvoering geven aan beleid. Het begrip keert terug in de vergroening van het GLB en in het mineralenbeleid. Equivalent is voor beleidsmakers echter een lastig begrip.

afbeelding van Jeroen Kloos

Dilemma’s voedselbeleid

Voedsel staat in het centrum van de belangstelling. Dat is een goede zaak, want er zijn nog altijd veel te veel mensen op aarde die daar tekort aan hebben. Aan de andere kant wordt er in het rijke westen voedsel verspild, is de waardeverdeling in voedselketens scheefgegroeid, en zijn velen bezorgd over de verduurzaming van de productieketen en de gevolgen voor de volksgezondheid vanwege een eenzijdige of overvloedige, ongezonde voeding.

afbeelding van Jeroen Kloos

Aansturing van Poolse werknemers

Herken je dat? Poolse werknemers zeggen vaak dat ze jouw instructie hebben begrepen. En toch voeren ze de taken regelmatig anders uit dan je had bedoeld. Het werk moet opnieuw, niet bepaald een efficiënte manier van werken. Cultuurverschillen leiden vaak tot miscommunicatie. Ken je de normen en waarden van de Poolse werknemers?
 
Cultuurverschil

afbeelding van Hans Schilders

Oneigenlijk gebruik subsidies

In 2015 hebben actieve landbouwers nieuwe betalingsrechten kunnen aanvragen voor alle subsidiabele hectares die zij in gebruik hebben. Die betalingsrechten worden gedurende de periode 2015-19 stap voor stap gelijkgetrokken voor alle hectares. Uiteindelijk krijgt iedere primaire producent inkomensondersteuning gebaseerd op het aantal subsidiabele hectares landbouwgrond die hij of zij in gebruik heeft. Het bedrag per hectare is dan voor iedereen gelijk.

afbeelding van Jeroen Kloos

Alles heeft zijn prijs

Volgens een filosoof kan er binnen 3 jaar sprake zijn van een voedselrevolutie. We gaan dan een omslag beleven naar duurzaam voedsel. Ik ben benieuwd. Kern van dat betoog is dat nu de ecologische en sociale kosten van het huidige voedselbeleid worden afgewenteld op de maatschappij. Als maatschappij betalen we die kosten toch dus waarom niet anders produceren en een prijs inclusief die kosten vragen van de consument. Een buitengewoon sympathieke gedachte die de vraag oproept hoe realistisch ze is.
 

afbeelding van Teun de Waard

Helpt GMO de wereld te voeden?

Ik loop al een tijdje over deze vraag na te denken. Niet dat het in de dagelijkse bedrijfsvoering voor mij een rol speelt maar wel omdat ik als teler van voedsel onderdeel ben van dit vraagstuk en er zo mijn gedachten over heb. Die gedachten wil ik met u delen. Maar voor dat ik dat doe even kort over ons bedrijf.
 

afbeelding van Ted Vaalburg

Zwart - Wit handelen

LTO heeft 6 februari jl. een oproep gedaan om exorbitante boetes, onrechtvaardige besluiten en bureaucratische halsstarrigheden te melden. Daar zijn inmiddels 45 concrete reacties op binnengekomen. Een niet gering aantal, maar wat nog meer indruk maakt, is dat er zaken bij zijn waarvan je jezelf afvraagt of dat de manier is waarop we met elkaar in ons Nederland willen omgaan. Wat te denken van het ‘vergeten aanvinken’ om nieuwe betalingsrechten aan te vragen.

afbeelding van Jeroen Kloos

Pagina's