Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Rust

Rust
 
 
Wat maakt dat een onderneming door ontwikkeld en een stabiele positie in de markt behoud? De belangrijkste succesfactor is de ondernemer. Maar dan nog: wat doet een ondernemer dan om zijn bedrijf succesvol te laten groeien.
 

afbeelding van Ulko Stoll

De ontwikkeling van werknemers

In mijn werk ontmoet ik werkgevers en bedrijfsleiders in de akkerbouw. Zij willen graag dat hun medewerkers flexibel en wendbaar zijn. Op deze manier blijven ze interessant voor het bedrijf en duurzaam inzetbaar. Het werk in de akkerbouw verandert namelijk snel. Denk maar aan de toenemende schaalvergroting, mechanisering en automatisering en het werken met precisielandbouw.

Mest uitrijden

Jaarlijks wordt er in de augustusmaand gediscussieerd over verlenging van de uitrijperiode. Vaak wordt er uitstel aangevraagd, soms ook door LTO Nederland maar dit jaar was het Cumela die om uitstel vroeg. De LTO vakgroep Akkerbouw is altijd zeer terughoudend geweest met het aanvragen van verlenging. We hebben begrip voor de belangen van individuele ondernemers maar laten in dit lastige dilemma de collectieve belangen van de akkerbouw op de wat langere termijn zwaar wegen.

afbeelding van jvwenum

Toekomst

De toekomst is de tijd na het nu en wordt onderscheiden van het verleden, de tijd die voorafging aan het nu. Veel mensen vinden het lastig om in het nu te leven en dat te aanvaarden met alle plussen en minnen die er zijn. Zo zijn er mensen die sterk gehecht zijn aan het verleden, “dat altijd beter was”, zij verwachten weinig goeds van de toekomst. Voor een andere groep zijn de verwachtingen van de toekomst vrijwel onbegrensd en is er de belofte “dat het alleen maar beter wordt”.

afbeelding van Teun de Waard

Lof der zotheid

Een bekende titel van het satirische werk uit 1509 van de Rotterdamse humanist Erasmus waarin hij uitroept: ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. In dit geschrift stelt hij tal van ondeugden en misstanden aan de kaak en spaart de kerkelijke- en wereldlijke leiders daarbij niet. Het geschift wordt dan ook in verschillende landen op de zwarte lijst geplaatst. Prediker 1,2 stelt echter dat er mensen zijn die zich aftobben en inspannen met wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze daarmee verdienden, grotendeels moeten afgeven aan anderen, die zich niet inspanden.

afbeelding van Jeroen Kloos

Bijeenkomst Horticulture in Transition: voorbereid op de toekomst

The future is here. De komende tien jaar gaat er meer veranderen dan de afgelopen 100 jaar. Robots nemen teeltwerkzaamheden over van werknemers. Drones vliegen over de akkers en verzamelen gegevens voor een duurzame teelt. Big data worden belangrijk bij het aansturen van het bedrijf. En alles staat met elkaar in verbinding. Hoe je het ook wendt of keert, dit tijdperk komt eraan.

Draagvlak

Een absoluut vereiste als het gaat om standpunten van de landbouworganisatie. LTO is een vereniging van, voor en door agrarische ondernemers en dan is feeling met de achterban en draagvlak voor het beleid noodzakelijk. Tegelijk weten we allemaal dat belangenbehartiging ook betekent, dat je niet altijd je zin krijgt. Maar het streven blijft om op basis van inhoudelijke argumenten tot redelijke compromissen te komen. Dat is in principe wenselijk voor alle betrokken partijen, immers draagvlak voor het beleid leidt tot een betere naleving en cohesie in de sector.

afbeelding van Jeroen Kloos

Keuzestress

Wie heeft er geen last van. Soms komt de stress na de keuze. Heb ik wel het goede ras besteld? Heb ik voor een goede teelt gekozen en werk ik wel met de juiste mensen? Of de stress komt pas na jaren boven drijven. Was het wel zo’n goed idee om verder te gaan met mijn bedrijf?

Grootste stadsboerderij in Europa

Dit weekend start de productie in de grootste stadboerderij van Europa. Die boerderij staat in Den Haag in een oude Philips fabriek. Een Zwitsers bedrijf doet de exploitatie en verwacht jaarlijks 50 ton groenten en 20 ton tilapiavis te kunnen produceren. Hoe indrukwekkend de productiecijfers ook mogen klinken de grootste stadsboerderij voedt niet meer dan 1 % van de Haagse bevolking. De afzet gaat in eerste instantie naar restaurants, later dit jaar kunnen ook consumenten de producten kopen. Op basis van de ervaring in Basel wordt verwacht dat het bedrijf na 3 jaar break-even draait.

afbeelding van Teun de Waard

Schuilen achter Europese kaders

Het lijkt gewoonte te worden van onze overheid om de eigen verantwoordelijkheid af te wimpelen en zich te verschuilen achter Europese richtlijnen en verordeningen. In reactie op vragen uit de Tweede Kamer over de exorbitant hoge boetes antwoordt het kabinet dat de EU bepaalt hoe de systematiek werkt en dat in feite onze handhavende instelling alleen de uitvoerders zijn van EU voorschriften.

afbeelding van Jeroen Kloos

Pagina's