Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agenda

12 februari 2019

Noord West Connect: toekomstige transportstromen

12 feb, 2019
Tijd: 15:00
Locatie: Miss Bell, Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar

Noord West Connect werkt aan ontwikkeling van nieuwe intermodale kansen in Noord Holland en Flevoland

 
Vanuit het Lean & Green programma wordt een bijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het verbeteren en anders inrichten van de huidige en toekomstige transportstromen. Door slim te combineren en de samenwerking te zoeken met andere partijen zijn er wellicht besparingen te realiseren en kan er daarnaast ook een co2 reductie plaatsvinden. In deze verkennende bijeenkomst wordt er een toelichting gegeven op het Lean & Green programma en gekeken waar evt samenwerkingen of verbindingen gemaakt kunnen worden.
Noord-Holland & Flevoland zijn bedrijvige regio's en dat leidt tot veel vrachtvervoer. Over de weg, maar zeker ook via het water en het spoor. Wist u bijvoorbeeld dat er wekelijks meer dan 20 afvaarten vanuit de regio naar Rotterdam en Antwerpen zijn en dat er vanaf een Amsterdamse terminal treinen rijden naar Italië en naar heel Europa via Rotterdam, Venlo en Duisburg?
Hoe zit het met uw transportstromen? Maakt u al gebruik van de multimodale mogelijkheden? En is het voor u efficiënt om ladingstromen met hetzelfde herkomstgebied en overlappende bestemming te kunnen bundelen? Want het bundelen van ladingstromen door verschillende verladers kan leiden tot forse besparingen op transportkosten en CO2-uitstoot. Wellicht denkt ook u na over de mogelijkheden van bundeling. Maar hoe vindt u daarbij partners waarmee u gezamenlijk voordeel kunt halen en staan zij überhaupt open voor horizontale samenwerking? Noord West Connect is erop gericht om de slimme combinaties te vinden en heeft methoden om de samenwerking te helpen starten.
Op de bijeenkoms gaat u naar aanleiding van de uitleg en voorbeelden actief aan de slag. Samen met andere ondernemers kunt aan de, voor u relevante, tafel bespreken wat de mogelijkheden nu al zijn en welke nieuwe verbindingen de moeite waard zijn om verder te verkennen. Aan het eind maken we afspraken met welke kansen Noord West Connect en u aan de slag gaan. Terminals en transportbedrijven zijn ook vertegenwoordigd. Met het thema ‘De kracht van verbinden’ brengen we u graag in contact met andere verladers uit uw regio om te kijken of er een verbinding te maken is. En hoe toepasselijk door dit te doen op de locatie waar vroeger letterlijk verbindingen tot stand werden gebracht, in de oude PTT Telefooncentrale in Alkmaar, nu Miss Bell.
 
Programma
 
14.30 – 15.00 uur    Inloop
15.00 – 15.15 uur    Welkom en inleiding  Door: Sjoerd Sjoerdsma – Noord West Connect
15.15 – 15.35 uur    Casus Waterman Onions Door: Erik Waterman
15.35 – 15.55 uur    Presentatie verbindingen en vraaggesprek terminals
16.00 – 16.25 uur    Elisabeth Post - Gedeputeerde Provincie Noord-Holland - Mobiliteit
16.30– 17.20 uur     Thema-tafels o.b.v. import of export-regio
Tafel 1: Zeehavens (Rotterdam en Antwerpen)
Tafel 2: Oost/ Zuid-Oost (Duitsland, Polen, Italië, Hongarije)
Tafel 3: Zuid (Spanje, Portugal, Frankrijk, België)
Tafel 4: …………(u bepaalt welke andere regio hier aan de orde komt)
17.25 – 17.45 uur    Plenaire samenvatting/ conclusie
17.45 – 19.00 uur    Borrel
 
Aanmelden
Stuur uw aanmelding vóór 8 februari aan s.sjoerdsma@hva.nl. Geef hierbij tevens aan bij welke tafel u ingedeeld wilt worden.